Diagonalen–Gausel stasjon / Gausel stasjon–Nådlandsbråtet

Strekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon skal stå klar før sommeren 2023. Fra stasjonsområdet til Nådlandsbråtet er Bussveien ferdig. Strekningen åpnet for trafikk med bussen i midten den 1. desember 2022.

Kontaktinformasjon Bussveien.

Markerte at Bussveien er ferdig på Gausel

Bilde av to personar som held i eit band. - Klikk for stort bilde- Bussveien på Gausel er open! Fylkesvaraordførar Arne Bergsvåg klypte snora saman med seksjonsleiar i fylkeskommunen, Anne Margrethe Skretting.

– Bussveien er heilt avgjerande for å få kollektivtrafikken til å fungere. Han er ryggraden i kollektivsystemet, sa fylkesvaraordførar Arne då han onsdag skar over snora for å markere at nok ei bussveg-strekning på Gausel er ferdig.

kvinne deler ut kake - Klikk for stort bildeNabokontakt Christina Hatleskog Carlsen delar ut kake og kaffe til dei som møtte fram på markeringa onsdag.

Saman med strekninga som opna for fire månader sidan, er nå 2,2 kilometer av Bussveien ferdig gjennom Gausel. Også her går bussen i midten, mens det er felt for bilar og syklar på kvar side, i tillegg til fortau.

Leiinga i Bussveien var opptekne av å takka naboar og trafikantar for tålmodet.

Les gjerne meir om markeringa på framsida til Rogaland fylkeskommune.

 

12.04.2023

Tar i bruk bussfeltene i Bussveien på Gausel

Bussene tar i bruk bussfeltet/ Lysregulerte rundkjøringer i drift fra mandag 

Nå er det ikke lenge igjen før vi er ferdige med den andre bussveistrekningen på Gausel; Diagonalen til Gausel stasjon. Mandag 20/3 settes de lysregulerte rundkjøringene ved Gausel stasjon og Coop Mega i drift. Da skal bussene kjøre i bussfeltene gjennom hele Gausel.

Dronebildet som viser fotgjengerfeltet som stenges ved Kiwi - Klikk for stort bildeFotgjengerfeltet ved Kiwi (markert med rød boks) fjernes

Fotgjengerovergangen ved Kiwi fjernes permanent

Mandag fjernes også fotgjengerovergangen ved Kiwi. Denne overgangen er ikke regulert inn i Bussveien. Overgangen ble etablert midlertidig, i forbindelse med at vi laget et busstopp her. Det er fremdeles overgang rett sør for Kiwi, samt nord for Gamle Godeset vei.

Formell overtakelse av bussveistrekningen er 31.03. Offisiell veiåpning blir 12. april. Takk for tålmodigheten til alle dere som har kjent på ulempene som følger med veibygging i tettbygde strøk. Nå er vi straks i mål!

17.03.2023 13.00

Slutt på omvei via Sølvspenneveien – Fortauene på fylkesveien åpnes lang hele strekningen

Det nærmer seg slutten på utbygging av bussveistrekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon. I løpet av fredag åpner vi fortauet på begge sider av fylkesveien gjennom hele prosjektet. Da blir det endelig slutt på omveien via Sølvspenneveien for myke trafikanter.

Siste runde med asfalt i uke 9 – tidlig oppstart onsdag 1.mars

Neste uke skal siste lag med asfalt på i bussfilene og kjørebanene mellom rundkjøringene ved Kiwi og Coop Mega. Asfalteringen utføres tirsdag-fredag. Mandag blir det forberedende arbeider. Da fjerner vi fotgjengerovergangen ved Årholveien. Fylkesveien kan krysset i undergangene samt ved Kiwi i nord samt den i Gauselveien lenger sør.

Mandag blir det også litt fresing og oppretting av asfalt i bilfeltene. På grunn av dette arbeidet vil nordgående biltrafikk gå i bussfeltet mellom 09 og 1700. Det blir manuell dirigering av trafikk som skal inn til Teglverksbakken i denne perioden.

Tirsdag skal vi asfaltere bilfeltet på østsiden av strekningen. Da må vi stenge innkjørselen til Teglverksbakken fra fylkesveien. Inn og utkjøring til teglverksbakken skjer da via Murmesterveien denne dagen. Det blir også stengt inn til Boganesveien 114 fra fylkesveien. Adkomst til parkeringsplasser på fremsiden av bygget blir da via Bogansgeilen, på baksiden av bygget.

På onsdag skal vi asfaltere bilfeltet på vestsiden av strekningen. Denne dagen må entreprenøren begynne kl. 0500 for å bli ferdige med innkjørselen til Gamle Eikeset vei før rushtrafikken begynner. Biler som normalt kjører Gamle Eikesetvei for å komme ut på fylkesveien, må kjøre inn med Gamle Godeset vei og kjøre ut på fylkesveien via Peders i perioden frem til 0700. Da blir det også manuell trafikkdirigering.

Asfaltering Gauselkneiken mandag 27.02

Mandag 27.02 blir det asfaltering i Gauselkneiken, i bakken opp til fylkesveien. Det skal vøre åpent for biltrafikk, men noe venting må påberegnes.

Bilde med informasjon av arbeidert som er beskrevet i teksten - Klikk for stort bildePå fredag åpnes begge sider av fylkesveien for biltrafikken

 

25.02.2023 09.00

Nærmer seg slutten på arbeidet med Bussveien mellom Diagonalen og Gausel stasjon

Asfaltering i uke 9

Slutt på omvei via Sølvspenneveien – åpner fortauene på fylkesveien langs hele strekningen

Det nærmer seg slutten på utbygging av bussveistrekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon. I løpet av fredag åpner vi fortauet på begge sider av fylkesveien gjennom hele prosjektet. Da blir det endelig slutt på omveien via Sølvspenneveien for myke trafikanter.

Siste runde med asfalt i uke 9 – tidlig oppstart onsdag 1. mars

Neste uke skal siste lag med asfalt på i bussfeltene og kjørebanene mellom rundkjøringene ved Kiwi og Coop Mega. Asfalteringen utføres tirsdag-fredag. Mandag blir det forberedende arbeider. Da fjerner vi fotgjengerovergangen ved Årholveien. Fylkesveien kan krysset i undergangene samt ved Kiwi i nord samt den i Gauselveien lenger sør.

Mandag blir det også litt fresing og oppretting av asfalt i bilfeltene. På grunn av dette arbeidet vil nordgående biltrafikk gå i bussfeltet mellom 09 og 1700. Det blir manuell dirigering av trafikk som skal inn til Teglverksbakken i denne perioden.

Tirsdag skal vi asfaltere bilfeltet på østsiden av strekningen. Da må vi stenge innkjørselen til Teglverksbakken fra fylkesveien. Inn og utkjøring til Teglverksbakken skjer da via Murmesterveien denne dagen. Det blir også stengt inn til Boganesveien 114 fra fylkesveien. Adkomst til parkeringsplasser på fremsiden av bygget blir da via Bogansgeilen, på baksiden av bygget.

På onsdag skal vi asfaltere bilfeltet på vestsiden av strekningen. Denne dagen må entreprenøren begynne kl. 0500 for å bli ferdige med innkjørselen til Gamle Eikeset vei før rushtrafikken begynner. Biler som normalt kjører Gamle Eikesetvei for å komme ut på fylkesveien, må kjøre inn med Gamle Godeset vei og kjøre ut på fylkesveien via Peders i perioden frem til 0700. Da blir det også manuell trafikkdirigering.

Asfaltering Gauselkneiken mandag 27. februar

Mandag 27. februar blir det asfaltering i Gauselkneiken, i bakken opp til fylkesveien. Det skal vøre åpent for biltrafikk, men noe venting må påberegnes.

Flyfoto over Gausekneiken. - Klikk for stort bildeGauselkneiken blir asfaltert 27. februar.

 

24.02.2023

Trafikkomlegging Gausel sentrum

Tirsdag neste uke flytter vi busser og biler fra bussfeltene ut i bilfeltene på strekningen mellom rundkjøring ved Kiwi og rundkjøring ved Coop Mega. Bussfeltene skal asfalteres og rabattene mellom bussvei og bilvei skal ferdigstilles.

Det blir også litt endring for myke trafikanter. Fortau på østsiden holdes åpen frem til Gausel tannlegesenter. På vestsiden blir fortauet stengt mellom Eikesetveien og Gamle Eikesetveien. Skal man gå på vestsiden av fylkesveien må man ta opp Eikesetveien til Coop Mega og ned Sølvspenneveien. Fotgjengerovergang ved Gauselstubben stenges mandag. Da åpnes permanent opphøyet fotgjengerovergang sør for Coop Mega.

Bussholdeplassene flyttes også litt. Det blir et busstopp for sørgående trafikk ved snarveien opp til Årholveien. Busstoppet rett før rundkjøringen til Coop Mega blir flyttet 200 meter sørover fredag 10.02. Bussholdeplass for nordgående trafikk i Gausel sentrum flyttes ca. 50 meter sørover mellom Pizzabakeren og Belltech. Bussholdeplassen ved Gauselkneiken blir der den er. Vedlagt er ny rute for myke trafikanter. Alle endringer blir skiltet. Ruten vil vare 2-3 uker.

Satelittfoto som viser gang-og sykkelstier tilknyttet bussvei-prosjektet på Gausel.  - Klikk for stort bildeKartet viser ruter for myke trafikanter tilknyttet Bussveien som ferdigstilles på Gausel.

 

09.02.2023 13.00

Nattarbeid og manuell dirigering i rundkjøringen ved Coop Mega på Gausel

Det nærmer seg slutten på anleggsarbeidet på strekningen Diagonalen – Gausel stasjon. Prosjektet skal være ferdig 31.03.23. Nå pågår asfaltering av slitelaget i Bussveien fra rundkjøringen ved Coop og frem til rundkjøringen til Gausel stasjon. I morgen 25.01, blir det manuell dirigering i rundkjøringen ved Coop Mega fra ca kl. 11.00 til et stykke ut på ettermiddagen. Det må påberegnes noe venting så det kan være lurt å legge inn litt ekstra tid om det er noe du skal nå.

Kvelds- og nattarbeid 26-27 januar

Torsdag 26 skal rundkjøringen, samt veien opp til bussholdeplassen ved Coop Mega, asfalteres. Arbeidet må gjøres på kveld og natt på grunn av den store trafikkbelastningen på denne veien. Arbeidet starter med fresing av gammel veimerking kl. 20.00. Arbeidet med asfaltering vil pågå frem til 0600 fredag 27. januar. Mens arbeidet pågår vil det bli manuell dirigering av trafikken.

Mandag fortsetter vi med asfaltering. Da skal vi asfaltere på vestsiden av fylkesvei 44 fra krysset inn til Gamle Godesetvei og omtrent frem til Innkjørselen til Teglverksbakken/Gauselstubben. Senere i uken er det planlagt asfaltering av gang og sykkelsti mellom rundkjøringene ved Coop Mega og Gausel stasjon.

Det blir flere runder med asfaltering frem mot ferdigstillelse. Det vil derfor bli en del omlegging både av biltrafikken og myke trafikanter i tiden fremover. Omlegging av trafikken blir skiltet. For kortvarige omlegging av myke trafikanter blir det alternativt brukt manuell trafikkdirigering.

24.01.2023 15.00

Trafikkomlegging og tidlig oppstart av anleggsarbeid på Gausel

Mandag 09.01 blir det tidlig oppstart for anleggsarbeidet på Gausel. Trafikken skal legges om fra krysset Boganesveien/Gauselvågen og frem til rundkjøringen ved Coop Mega. Arbeidet starter kl.0500. Da blir det flytting av tung sikring og fresing av gammel veimerking. Biltrafikken legges over i bussfeltene for at Stangeland skal få ferdigstille fortau og kjørebane på østsiden av fylkesveien.

Skal du inn til Teglverksbakken fra FV 44 må du ta inn i bilfeltet ved rundkjøringen ved Coop Mega. Skal du ut på FV 44 fra Teglverksbakken kan du ta rett over i bussfeltet i nordgående retning (mot Stavanger).

Gående og syklende må bruke fortau på vestsiden av fylkesveien fra rundkjøringen i nord og frem til Gamle Godeset vei. Her krysser de over veien som før og følger skilting på østsiden av fylkesveien. Den permanante bussholdeplassen lengst nord blir nå holdeplass for nordgående trafikk (mot Stavanger). Bussholdeplassen nord for Coop Mega blir flyttet litt nærmere rundkjøringen.

Vi stenger også den midlertidige veien ned mellom Boganesgeilen 9 og det nye leilighetsbygget. Den permanente adkomsten til Boganesgeilen 9 og Boganesveien 114 er nå åpnet igjen (på baksiden av byggene). Den permanente adkomsten til disse byggene fra fylkesveien holdes også åpen.

 

07.01.2023 12.00

Flytter busskur etter nyttår

Flyfoto med inntegnet strek som viser bussholdeplassen i Gausel sentrum som den 2. januar 2023 blir flyttet cirka 150 meter mot Forus. - Klikk for stort bildeDen 2. januar blir bussholdeplassen i Gausel sentrum flyttet cirka 150 meter i retning mot Forus.

Rett over nyttår, den 2. januar fjerner vi busskuret helt nord i Gausel sentrum. Bussholdeplassen blir flyttet cirka 150 meter i retning mot Forus. Dette gjør vi for å forberede trafikkomleggingen som er planlagt 9. januar. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om trafikkomleggingen på nyåret.

Stangeland tar fri i romjulen, med unntak av arbeid med rørinspeksjon onsdag eller torsdag.

Vi ønsker alle en riktig god julehøytid og takker så mye for tålmodigheten deres så langt!

Hilsen alle oss som bygger Bussveien

23.12.2022 10.30

Ny rute for myke trafikanter

Nå blir det snart enklere for myke trafikanter og ta seg gjennom Bussveien som bygges mellom Gausel stasjon og Diagonalen

Torsdag 7.12 åpner vi fortauet på østsiden av fylkesveien videre nordover fra Gausel stasjon. Fortauet på østsiden er nå åpent fra Gausel stasjon helt frem til Teglverksbakken/Gauselstubben. Fra Teglverksbakken må dere ta inn Murmesterveien for å komme ut igjen på Fylkesveien. Dette blir bare en kortvarig omvei.

Allerede neste onsdag, 12.12, åpner vi også den nye undergangen som forbinder Sølvspenneveien og Teglverksbakken. Undergangen mangler fremdeles belysning, men vil få midlertidig belysning når vi åpner den. Fra undergangen i Teglverksbakken kan du også ta en snarvei opp til fylkesveien.

Undergangen i Sølvspenneveien er åpen i sørgående retning. Skal du nordover mot Stavanger må du ta opp Gauselarmen og ned Gamle Godeset vei eller gå gjennom undergangen over til østsiden av fylkesveien.

07.12.2022 15.00

Bussveistrekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet er ferdig bygget

Onsdag 30.november legger vi om trafikken til permanent kjøremønster på strekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Strekingen er ferdig bygget.

I dag åpner vi alle 4 kjørefeltene og tar i bruk de nye bussholdeplassene. I begge ender av den ferdige strekningen pågår det imidlertid anleggsarbeid. I overgangen mellom den ferdige strekningen og de pågående prosjektene, må bussene over i bilfeltene. Her blir det gjensidig vikeplikt og fletting mellom buss og bil. Lysreguleringen blir derfor ikke satt i drift ved rundkjøringen ved Gausel stasjon. I rundkjøringen ved Slettestrandbrua og Gauselbakken derimot, blir lysregulering satt i drift.

Onsdag åpner vi også undergangen ved Nådlandsbråtet. I sørenden av strekningen åpner vi fortauet på østsiden av fylkesveien i krysset inn til Gamle Forusvei. I nordenden av strekningen forblir fortauet stengt langs fylkesveien en stund til. Planen er å åpne fortauet på østsiden av veien fra Gausel stasjon i løpet av uke 49. I mellomtiden må myke trafikanter fortsatt ta veien om Gauselkneiken når de skal nordover fra Gausel stasjon.

Strekningen skal formelt åpnes torsdag 8.12 av fylkesordfører Marianne Chesak. Tidligere samme dag blir det også en markering ved undergangen til Gausel stasjon. Til denne markeringen har vi invitert skolebarn fra Gausel skole som har vært med å dekorere undergangen med fine barnetegninger. Har du ikke tatt turen gjennom undergangen enda, så må du ta deg en tur og se på de fine tegningene!

Undergangen ved Nådlandsbråtet har vi forøvrig også dekorert. Her kan du se historien om Gauseldronningen og lokal vikinghistorie som er innprentet direkte i betongen i undergangen.

Takk for all tålmodigheten dere har vist under byggingen av denne bussveistreknigen! Vi håper dere er fornøyde med resultatet og ønsker dere en fin førjulstid:-)

Mer informasjon her: https://www.rogfk.no/aktuelt/apner-halvparten-av-bussveien-pa-gausel.128148.aspx

 

30.11.2022 11.00

Varsel om tidlig oppstart pga. asfaltering og stenging av Gauselkneiken

Onsdag 23.11 og torsdag 24.11 blir det anleggsstart kl. 0600 på Gausel. Disse dagene skal det legges et siste lag med asfalt i Gauselveien, på strekningen mellom Gausel stasjon og rundkjøringen ved Coop Mega. Østsiden av Gauselveien skal asfalteres onsdag 23.11. I den forbindelse blir krysset Gauselkneiken/Gauselveien stengt for biltrafikk fra kl. 08.30 -1400. Dersom du må ut med bil i denne perioden, må du kjøre langs togbanen i Gauselkneiken eller Gauselgeilen og krysse under togbanen over til Gauselvågen. Følg Gauselvågen for å komme ut på fylkesveien. Alternativt kan du krysse under jernbanen og ta opp Teglverksbakken.

Trafikken skal gå som normalt i begge kjøreretninger på FV44 onsdag og torsdag mens asfalteringen pågår. Vi benytter bussfeltet og den siden av kjørebanen som ikke asfalteres til å avvikle biltrafikken.

Det vil være trafikkdirigenter til stede begge disse dagene for å lose myke trafikanter gjennom arbeidsområdet ved behov.

Manuell dirigering 22.11 mellom Gauselkneiken og Gausel stasjon

I morgen tirsdag 22.11 blir det manuell dirigering mellom innkjørselen til Gauselkneiken og rundkjøingen ved Gausel stasjon. Stangeland skal forberede til asfalteringen som skal foregå på onsdag. Noe venting må påberegnes denne dagen.

Tegnforklaring kart:
Mellom gule streker: Asfaltarbeid og tidlig oppstart
Blått kryss: Stengt innkjøring
Røde linjer: Alternativ vei

 

21.11.2022 12.00

Varsel om trafikkomlegging Gauselveien

Mandag 21.11 blir det tidlig oppstart av anleggsarbeidet på Gausel. Trafikken skal legges om mellom rundkjøringen ved Coop Mega og Gauselkneiken. Bussfeltene stenges og biltrafikken legges over i sørgående kjørefelt, markert med blå strek i bildet under.

Stangeland skal fjerne alle betongblokkene som står i bussfeltene. Klokken 10.00 blir også ruten for myke trafikanter lagt om. Fotgjengerovergangen og bussholdeplassen sør for rundkjøringen ved Coop Mega fjernes. Ny fotgjengerovergang og bussholdeplass etableres cirka 100 meter nord for rundkjøringen. Bildet under viser blå rute som utgår. Ny rute er vist i rødt.

Anleggsarbeidet starter 0600 for å unngå at vi lammer morgentrafikken.

18.11.2022 14.00

Asfaltering Dykjelsletta

Fredag 18.11 og mandag 21.11 blir Dykjelsletta stengt for biler mellom 0900 og 1500 på strekningen mellom Dykjelsletta 34 og 40, bildet under. Strekningen skal asfalteres. I den forbindelse blir det også fresing av gammel asfalt. Myke trafikanter må gå ut slusen i støyskjermen og benytte seg av fortau langs FV 44 i perioden arbeidet pågår. Det vil også stå trafikkdirigenter i begge ender av arbeidsområdet for å sluse myke trafikanter gjennom ved behov.

Tirsdag 22.11 skal Dykjelsletta asfalteres mellom Dykjelsletta 25 og 26. Her krysser vi Dykjelbakken. Strekningen blir stengt for biltrafikk i perioden 0900 og 1500. Det blir trafikkdirigenter i begge ender av strekningen som vil sluse myke trafikanter forbi arbeidsområdet.

 

17.11.2022 12.00

Endring for myke trafikanter på Gausel fra mandag 07.11

Mandag 07.11 åpner Stangeland fortauet på østsiden av fylkesveien mellom Gauselkneiken og rundkjøringen ved Coop Mega. Samtidig fjernes fotgjengerovergangen nord for Gauselkneiken og den som er sør for rundkjøringen opp til Coop Mega. Stangeland skal fullføre en midtrabatt på denne strekningen som gjør at vi ikke kan ha myke trafikanter gående her. Fotgjengerovergangen midt mellom Gauselkneiken og rundkjøringen forblir åpen.

Tirsdag flyttes også bussholdeplassen fra sørsiden av Gauselkneiken til nordsiden av Gauselkneiken. Stangeland skal sette kantstein der den midlertidige bussholdeplassen var. De skal også i gang med asfaltering av slitelag (siste lag med asfalt) på strekningen mellom Gauselkneiken og rundkjøringen ved Gausel stasjon. Når kjørebaner og fortau har fått siste lag med asfalt, kan vi også åpne denne strekningen av fortauet på østsiden av fylkesveien. Da slipper myke trafikanter omveien via Gauselkneiken. Hvis alt går etter planen, kan fortauet sør for Gauselkneiken åpnes i løpet av uke 48.

 

07.11.2022 08.00

Varsel om nattarbeid i uke 44

Nå er Risa straks i mål med asfaltering av fylkesvei 44. Rundkjøringen ved Gausel stasjon skal asfalteres natt til 1.november. Fylkesvei 44 er en tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å starte asfalteringsarbeidet her før 21.00. Asfaltering av rundkjøringen ved Gausel stasjon starter i kveld 31.10, kl. 2100 og skal være ferdig til tirsdag morgen 1/11 kl. 0600.

 

31.10.2022 11.30

Endrer trafikkmønster ved Gauselkneiken permanent

Entreprenøren legger kantstein i rabatten mellom Bussveien og kjørebanen på Gausel. KJøremønsteret blir permanent.

Onsdag 26. oktober starter entreprenøren å forberede arbeidet med å legge kantstein i rabatten mellom Bussvei og kjørebane i krysset inn til Gauselkneiken. Fra og med onsdag blir det bare mulig å sving til høyre inn og ut fra Gauselkneiken. Det betyr at når du kommer fra Gauselkeiken og skal ut på fylkesveien kan du bare ta til høyre mot Stavanger. Skal du mot Forus/Sandnes,  er det mulig å snu i rundkjøringen ved Coop Mega. Kommer du fra Stavanger og skal inn Gauselkneiken, må du kjøre til rundkjøringen ved Gausel stasjon og ta tilbake mot Stavanger. Dette blir en permanent endring i tråd med reguleringsplanen. 

25.10.2022 15.15

Statusoppdatering Gausel stasjon–Nådlandsbråtet

Anleggsarbeidet på bussveistrekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet nærmer seg slutten. Strekningen skal være ferdig bygget innen 1. desember. Brua ble fjernet i august, og siden da har mye av arbeidet foregått på østsiden av fylkesveien. De siste ukene har Risa jobbet med klargjøring til asfaltering og asfaltering av anlegget på østsiden. Siste laget av asfalt skal legges på vestsiden av fylkesveien i uke 42 og 43, med forbehold om at det ikke blir for mye nedbør.

Gjenstår litt arbeider

Selv om anlegget ser ganske ferdig ut, gjenstår en del mindre arbeider:

Undergangen ved Nådlandsberget åpnes ikke før helt mot slutten av anleggsfasen. Denne uken (42) skal det monteres dekorplater på sprøytebetongen ved undergangen, samt tilhørende belysning. På østsiden av undergangen gjenstår også litt beplantning og arbeid med nabotomten mot nord. Risa benytter også området her til lagring, ettersom de har fjernet deler av brakkeriggen i Dykjelsletta. Dette var nødvendig for å få plass til å bygge trappen fra Dykjelsletta ned til undergangen. Arbeidet med trappen pågår fortsatt.

Foruten disse arbeidene gjenstår litt arbeider med å sette kantstein i rabattene. Det skal også beplantes litt mer, kobles strøm til lys og lysregulering, det skal skiltes og så skal undergangen ved Gausel stasjon dekoreres med tegninger fra elevene ved Gausel skole. Dette gleder vi oss til å vise frem!

Endring for myke trafikanter

Fra og med i morgen, torsdag 20. oktober blir det endringer for myke trafikanter på strekningen. Siste lag med asfalt skal legges på kjørevei og fortau på vestsiden av fylkesveien. Det skal også gjøres et arbeid nær fortauet mellom Gauselbakken og undergangen til Gausel stasjon. Dette medfører at vi stenger fortauet fra Gauselbakken og nordover mot Stavanger fra og med torsdag 20. oktober og ut neste uke (43). De som skal ta buss mot Sandnes må benytte undergangen ved Gausel stasjon så lenge fortauet på vestsiden av fylkesveien er stengt. Nytt gangfelt etableres og skiltes for de som skal ta bussen videre sørover mot Sandnes.

Fra og med mandag 24. oktober stenger også fortauet videre sørover fra Gauselbakken frem til Nådlandsbråtet. Myke trafikanter må bruke fortauet på østsiden av fylkesveien mellom Gausel stasjon og Gamle Forusvei.

På vestsiden av fylkesveien kan Dykjelsletta benyttes frem til Gauselbakken. Skal man videre sørover herfra må man ta opp til Nådlandsknausene/Nådlandsberget i uke 43.

Snarveien fra fylkesveien (ved Nådlandsbråtet undergang) opp til Nådlandsknausene, åpner igjen onsdag 26.10. Kommer du snarveien fra Nådlandsknausene og ned mot fylkesveien, kan du kun bruke fortauet sørover, i retning Sandnes. Fortauet nordover mot Stavanger forblir stengt ut uke 43.

Alle endringene for myke trafikanter blir skiltet, så det er bare å følge skiltingen.

Trafikkomlegging for bilister

Fra og med torsdag 20. oktober blir det forbudt å ta til høyre når man kommer ned i rundkjøringen fra Gauselbakken. På samme måte blir det påbudt å ta til høyre når man kommer kjørende fra Slettetrandveien. Bilister som skal mot Forus/Sandnes må kjøre bort til rundkjøringen ved Coop Mega og snu her hvis de skal sørover. Dette kjøremønsteret vil vare cirka to uker. Det kan være greit å beregne noen minutter ekstra i trafikken i denne perioden.

Takk for tålmodigheten – nå er vi snart i mål!

19.10.2022 16.05

Varsel om nattarbeid Gausel stasjon-Nådlandsbråtet i uke 42

Strekningen Gausel stasjon-Nådlandsbråtet nærmer seg ferdig. Det siste av asfalt skal legges denne uken (42) og neste uke (43). Risa og asfaltentreprenøren gjør så mye av arbeidet de kan på dagtid. Fordi asfalteringen er væravhengig, kan det også bli overtid disse ukene hvis det blir oppholdsvær.

 Asfaltering av de to rundkjøringene på strekningen må foregå på natt. Fylkesvei 44 er en relativt tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å asfaltere rundkjøringene før 21.00. Det er planlagt nattarbeid i og rundt rundkjøringen ved Slettestrandbrua/ Gauselbakken onsdag 19/10 til torsdag morgen 20. oktober, og fra torsdag 20.oktober kl. 21 til fredag morgen 21.oktober denne uken (42). Arbeidstiden blir fra 21.00-0600. Nattarbeidet blir utført med forbehold om at været holder.

 

18.10.2022 14.00

Varsel om tidlig oppstart av anleggsarbeid mandag 3. oktober

Mandag 3.oktober blir det tidlig oppstart av anleggsarbeid på Gausel. Entreprenøren er nå ferdig med å bygge halve rundkjøringen opp til Coop Mega og krysset Gauselveien/Godesetveien (opp til Coop Mega) skal gjøres om til rundkjøring igjen. Stangeland starter vegomleggingen klokken 0500. Det blir fresing, soping og flytting på skilt og sperremateriell. Vi beklager ulempen for dere som bor nærmest arbeidet, men entreprenøren må starte tidlig for å unngå å lamme morgentrafikken. Det blir ingen endring for myke trafikanter etter trafikkomleggingen.

 

30.09.2022 15.00

Anleggsarbeid på Gausel torsdag kveld og natt til fredag 9. september

Det blir anleggsarbeid på Gausel torsdag kveld og natt til fredag 9. september. Entreprenøren er i gang med asfaltering på østsiden av fylkesvei 44 (Gauselveien) mellom undergangen ved Dykjelsletta og frem til rundkjøringen ned til Gausel stasjon. I den forbindelse skal de også asfaltere en stripe i kjørefeltet som nå brukes til nordgående trafikk. Da dette er en tungt trafikkert strekning, må denne stripen asfalteres på natten. Det blir noe fresing av asfalt, men for det meste er det ikke spesielt støyende arbeid. Asfaltarbeidet skal være ferdig til 0600 fredag morgen.

 

08.09.2022 09.00

Må være ekstra oppmerksomme på myke trafikanter i Gauselkneiken

Her blir det arbeid til godt ut i september. Vi har startet arbeid i Gauselkneiken. Entreprenøren har gjort klart for å sette kantstein i gangvegen ned til den nye undergangen, og ut mot veien (Gauselkneiken). Etter at kantsteinen er satt, skal vi asfaltere. Arbeidet i Gauselkneiken pågår i to-tre uker. I denne perioden må myke trafikanter dele veien med bilene, og det kan bli noe venting. Vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme mens arbeidene i Gauselkneiken pågår. Takk for tålmodigheten.

23.08.2022

Nattarbeid

📢🌙 Denne og neste uke blir det asfaltering på strekningen som Risa bygger for oss mellom Gausel stasjon og Nådlandsberget (se bilder). I den forbindelse er det dessverre nødvendig med nattarbeid natt til torsdag 7/7 og natt til fredag 8/7 denne uken. Det er asfaltering i rundkjøringen ved Slettestrandbrua og asfaltering av den gjenstående stripen av bussfeltene mellom Gamle forusvei og samme rundkjøring som må utføres på nattestid. Siden denne strekningen er tungt trafikkert, får vi ikke begynne med arbeid her før 21.00. Arbeidet varer utover natten og er ferdig senest 0600 påfølgende dag.

 

Nattarbeid

Varsel om nattarbeid Gausel stasjon-Nådlandsbråtet i uke 43

Strekningen Gausel stasjon-Nådlandsbråtet nærmer seg ferdig. Det siste av asfalt skal legges denne uken (43) og neste uke (44). Risa og asfaltentreprenøren gjør så mye av arbeidet de kan på dagtid. Fordi asfalteringen er væravhengig, kan det også bli overtid disse ukene hvis det blir oppholdsvær.

Asfaltering av de to rundkjøringene på strekningen må foregå på natt. Fylkesvei 44 er en relativt tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å asfaltere rundkjøringene før 21.00. Det er planlagt nattarbeid i og rundt rundkjøringen ved Slettestrandbrua/ Gauselbakken torsdag 14/10 og fredag 15/10 denne uken (43). Arbeidstiden blir fra 21.00-0600. Nattarbeidet blir utført med forbehold om at været holder.

Varsel om nattarbeid Gausel stasjon-Nådlandsbråtet i uke 43

Strekningen Gausel stasjon-Nådlandsbråtet nærmer seg ferdig. Det siste av asfalt skal legges denne uken (42) og neste uke (43). Risa og asfaltentreprenøren gjør så mye av arbeidet de kan på dagtid. Fordi asfalteringen er væravhengig, kan det også bli overtid disse ukene hvis det blir oppholdsvær.

Asfaltering av de to rundkjøringene på strekningen må foregå på natt. Fylkesvei 44 er en relativt tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å asfaltere rundkjøringene før 21.00. Det er planlagt nattarbeid i og rundt rundkjøringen ved Slettestrandbrua/ Gauselbakken torsdag 20/10 og fredag  21/10 denne uken (42). Arbeidstiden blir fra 21.00-0600. Nattarbeidet blir utført med forbehold om at været holder.