Følg oss på Facebook

Bussveien har en egen side på Facebook. 

På Facebook-siden oppdaterer vi deg om fremgangen i prosjektene som er under planlegging og utbygging i Bussveien. 

Bussveien på Facebook