Bompengetakster i Ryfast

Bompengeinnkrevingen i Ryfast startet 1. februar 2021. 

Ferde er det regionale bompengeselskapet som finansierer nye bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. På Ferdes nettsider finner du bompengesatsene som til enhver til gjelder for Ryfast. 

Se gjeldende bompengesatser i Ryfast