Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy

En ny bypakke (bompengepakke) for Haugesund- og fastlands-Karmøy er nå klar til lokalpolitisk behandling i Haugesund bystyre, Karmøy kommunestyre og Rogaland fylkesting i mai-juni 2023.

Bypakken omfatter området Haugesund og fastlands-Karmøy, og har mål om nullvekst i personbiltransport, reduserte klimautslipp, tilgjengelighet og framkommelighet, folkehelse, trafikksikkerhet og byutvikling. Pakken inneholder fem store vei- og gateprosjekter og ni navngitte gang- og sykkelprosjekter. I tillegg blir penger satt av til mindre gang-, sykkel-, kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. Disse pengene blir fordelt underveis. Samlet er det planlagt et investeringsvolum på omtrent 4,4 milliarder kroner (2022 kroner), der 50 prosent skal gå til gang-, sykkel- og kollektivprosjekter. Det legges til grunn en grunntakst på 14 kroner for kjøretøy inntil 3,5 tonn (før rabatter) og 28 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn. Dersom det ikke oppstår forsinkelser, antas bypakken å kunne starte innkreving høsten 2025.