Startet arbeidet med gang- og sykkelvei

Ordfører Irene Heng Lauvsnes Rogaland fylkeskommune er i gang med å bygge trafikksikker gang- og sykkelvei mellom Solbakk og Grønevoll.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes kan kjøre gravemaskin og tok det første «skuffestikket» på det som skal bli gang- og sykkelvei mellom Solbakk og Grønevoll.

— Dette er et etterlengtet prosjekt, som har vært et aktuelt tema i alle årene jeg har vært med i lokalpolitikken. Dette er derfor en gledens dag. Neste mål er å få fullført gang- og sykkelstien helt til Jørpeland, smilte Heng Lauvsnes.

— Målet med prosjektet er å bygge et trafikksikkert tilbud for syklister og gående mellom Solbakk og Grønevoll. Når arbeidet er ferdig, ligger det godt til rette for syklister mellom Tau og Jørpeland. Dette kan også bidra til at flere reiser kollektivt fra pendlerparkeringen på Solbakk og gjennom Ryfast, forteller byggeleder Erlend Claussen i Rogaland fylkeskommune.

   

 

 

 

 

 

Bjelland AS vant konkurransen om å bygge sykkel- og gangveien i Strand kommune. Kontrakten har en verdi på snaue 60 millioner kroner, eksklusiv moms.

Litt av det som blir bygd

  • Tre og en halv meter brei og 3200 meter sykkel- og gangvei. Tre meter grøft skiller sykkel- og gangveien og fylkesvei 523
  • Bygger fire busslommer og sju avkjørsler
  • Bygger ett nytt kryss, to fe-underganger blir forlenget

Entreprenøren skifter i tillegg ganske store mengder masser.

Til toppen