Risa har overtatt drift og vedlikehold i ni kommuner

Tor Gabrielsen i fylkeskommunen (til venstre) og Leif Tore Mellemstrand.     

 1. september overtok Risa AS ansvaret med å drifte og vedlikeholde fylkesveier i kontraktene for Indre Ryfylke og Høgsfjord.

Kontraktene er de første som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier, så dette er en liten milepæl for Rogaland fylkeskommune. Begge kontraktene gjelder i fem år.

Ove Hausvik i Rogaland fylkeskommune.  Indre Ryfylke-kontrakten: Gjelder fylkesveier i kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og deler av Ullensvang i Vestland fylke. Totalt cirka 444 kilometer vei, pluss 34 kilometer gang- og sykkelveier.

Høgsfjordkontrakten gjelder fylkesveier i kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Totalt er det snakk om rundt 433 kilometer, pluss cirka 21 kilometer gang- og sykkelveier.

Risa og Rogaland fylkeskommune markerte med kake.

 

 

Til toppen