Midlertidig smalere i Torvmyrveien


Foreløpig gjør entreprenøren det klart på nordsiden av veien, sånn at de kan flytte trafikken dit mens de jobber på sørsiden.

Torvmyrveien skal oppgraderes. Fra slutten av oktober blir det anleggsarbeid i veibanen, noe som betyr at ett av feltene blir delvis stengt. Alle skal komme fram, men trafikken blir regulert med trafikklys.

Rogaland fylkeskommune har den siste måneden jobbet med å lage sykkelvei med fortau i Torvmyrveien ved Randaberg Arena. Entreprenør Bjelland AS har så langt klart dette uten å påvirke trafikken. Nå fortsetter arbeidet inn mot sentrum.

Lysregulering ved kirkegården

Entreprenøren jobber nå på hele strekningen. Fra slutten av oktober blir kjørefeltet så smalt at entreprenøren velger å regulere trafikken med lys.

– På mesteparten av strekningen skal det være mulig å ha trafikk i begge retninger, men vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme på skilting og lys. Trafikkmønsteret kommer til å endre seg underveis i anleggsperioden, forklarer byggeleder i Rogaland fylkeskommune, Roger Hoftun Eik.

Arbeidet med å oppgradere Torvmyrveien i Randaberg nærmer seg sentrum. Særlig obs på de myke trafikantene

Alle som går og sykler skal komme trygt fram i hele anleggsperioden.

– Entreprenøren jobber tett på fortauet, men det skal likevel være trygt for dem som går og sykler der. Hvis noen maskiner må rygge, har entreprenøren en vaktperson på bakken som passer på, forsikrer byggelederen. Han oppfordrer likevel alle til å huske refleks og bruke lys på sykkelen nå når det blir mørkere.

Velg andre ruter hvis du kan

Byggelederen tror trafikken skal gli greit, selv med lysregulering. Men han håper at alle som har mulighet til det, velger andre ruter mens anleggsarbeidet pågår. – På den måten unngår vi køer, og ambulanse og hjemmesykepleie kommer fram.

Grunneiere og naboer skal ha adkomst til eiendommer hele tiden. Det gjelder også adkomst til skole, barnehage, idrettsanlegg og offentlige institusjoner.

 

Slik blir det neste høst

Området som blir bygd om strekker seg fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) og en kilometer langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken.

– Torvmyrveien blir først og fremst bedre for de som går og sykler. Vi skal binde sammen gang- og sykkeltilbudet som er i området, sier byggelederen.

På den rundt en kilometer lange strekningen kommer blant annet 520 meter med enveisregulert sykkelveg, nye lys og nye bussholdeplasser. Arbeidet består også i å lage nye avkjørsler, støttemurer og sette opp nye skilt.

Til toppen