Krysset i Veakrossen blir bedre

 Fra venstre: Arne Bergsvåg, Rune Merkesvik og Rune Stumo. Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg markerte  starten av arbeidet i Veakrossen  13. januar.

Arne Bergsvåg tok første spadestikk , i lag med Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

Prosjektet er en del av Haugalandspakken, og prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune forteller at det er etterlengtet.

— Krysset i Veakrossen er vanskelig, for det er mye trafikk på fylkesvei 547 i rushtida og det er utfordrende for trafikken fra Vea å komme seg ut på fylkesveien: Rundkjøringen vi ny bygger bedrer disse forholdene, poengterer Kalkvik.

Vassbakk & Stol er valgt som entreprenør, og er i gang med arbeidet som skal være ferdig til sommeren.

— Prosjektet er ikke så stort og komplisert, men det blir utfordrende å gjennomføre med all trafikken som skal forbi. Sikkerheten til trafikantene er viktig i hele byggeperioden. Trafikantene må regne med noe kø i anleggsperioden, og vi ber alle ta hensyn, oppfordrer prosjektleder Ivar Kalkvik.

 

Til toppen