Kompetanseheving for større tunnelsikkerhet

Elisabeth Tønnessen - Tunnelsikkerhet har vært et tema som har engasjert oss i Rogaland gjennom mange år. Derfor er det flott at det kommer et studium som øker kompetansen på feltet og gjør tunnelene våre tryggere å ferdes i.

Det sier Solveig Ege Tengesdal som leder opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Krever annen kompetanse

Hun har lenge vært involvert i arbeidet med sikkerhet for de mange og lange - og delvis undersjøiske - tunnelene i fylket. Nå sist som medlem i styringsgruppen som har jobbet for å få i gang studiet i tunnelsikkerhet.

- Det krever en annen kompetanse å slukke en brann i en tunnel enn andre typer branner. I Rogaland har vi kjent et sterkt ansvar for sikkerheten siden vi har så mange tunneler. Ikke minst etter at vi fikk overført et enda større ansvar for veiene med regionreformen i 2020, sier Ege Tengesdal.

Relevant for flere

Universitetet i Stavanger tilbyr nå en helt ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet, med mål om å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling. Tunnelsikkerhet handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger for alle norske landbaserte tunneler.

Målgruppen for studiet er de som jobber med planlegging, bygging, drift eller tilsyn med jernbane- eller biltunneler. Studiet er også relevant for de som jobber med forebygging av tunnelhendelser eller er operativt redningspersonell.

Stormakt på tunneler

- Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid, sier professor Ove Njå som er fagansvarlig for tunnelsikkerhetsstudiet.

Bjørn Arild Fossåen er tunnelforvalter i Rogaland fylkeskommune. Han er opptatt av at kjennskapen til dette studiet spres rundt i landet, slik at kompetansen på tunnelsikkerhet øker over hele Norge.

- Det er spesielt viktig at vi som er veieiere er bevisste på å ha tilgang til denne kunnskapen. Jeg vil derfor oppfordre andre fylkeskommuner til å tilby denne kompetansehevingen til sine fagfolk, sier han.

Du kan lese mer om studiet på nettsidene til Universitetet i Stavanger:

www.uis.no/tunnelsikkerhetsstudiet

Til toppen