Bussveien på konferanse om bærekraftig regional utvikling

ENhetsleder i Bussveien, Harald Bøhn på konferansen North West denne uka.Fylkeskommunen er denne uka representert på konferansen North West i Ålesund.

Konferansen er et samarbeid med FN og De forente byer, og har som mål å belyse hvordan regionene vil se ut i fremtiden.

Mandag kveld presenterte enhetsleder Harald Bøhn Bussveien på konferansen.

– Bolken jeg snakket under het «Mobilitet og planlegging av framtidas byer», og jeg snakket om at Bussveien er et viktig bidrag for å nå nullvekstmålet, at den binder byer sammen, gir rom for langsiktig planlegging for næringslivet og at den er den største satsingen på sykkel og gange på Nord-Jæren noensinne.

I tillegg snakket Bøhn om at Bussveien legger til rette for en helt ny bydel i Jåttåvågen, og at fylkeskommunen samarbeider med kommunene og Kolumbus om å legge til rette for mobilitetspunkt der blant annet Bussveien, bysykkel og jernbane møtes.

Tilbakemeldingene på presentasjonen var gode, og Bussveien ble en gjenganger i debatten etterpå.

North West bærekraftskonferanse hele uka

Også fylkesordfører Marianne Chesak deltar på North West-konferansen, som varer helt til lørdag 4. september.

– Det er flott at vi får muligheten til å fortelle om bussvei-prosjektet på The North West i Ålesund. Det er et viktig bidrag til å nå målet om å ta økningen i transport gjennom gange, sykkel og kollektivtrafikk, og er en flott satsing som bidrar til forutsigbarhet for bedrifter langs kollektivaksene, og en lettere hverdag for folk på Nord-Jæren.

Paneldebatt om framtidens regioner på North West-konferansen. Selv bidrar fylkesordføreren med et innlegg i regi av Initiativ Vest i paneldebatt under konferansen. Hun snakker om flere områder der Rogaland fylkeskommune bidrar for å omstille samfunnet til nullutslipp, blant annet om det som skjer av næringsutvikling i fylket vårt når det gjelder havvind, i tillegg til prosjekter innenfor samferdsel og infrastruktur.

–- The North West i Ålesund er en spennende arena for å vise fram alt det spennende som Rogaland fylkeskommune gjør med tanke på bærekraft og omstilling til nullutslippssamfunnet, sier hun.

Seinere denne måneden blir et eget prosjekt i Bussveien, Digital Tvilling presentert på Nordic Edge Expo.

Til toppen