Bertelsen & Garpestad AS oppgraderer Frafjordtunnelen

Den 3812 meter lange tunnelen på fylkesvei 4414 trenger en skikkelig oppgradering for å oppfylle kravene i tunnelforskriften.

Fylkestinget i Rogaland har godkjent oppgraderingen av tunnelen mellom Gilja og Frafjord i Gjesdal.

Fem entreprenører leverte anbud. Bertelsen & Garpestad AS har laveste pris med 146 787 949,90 kr eksklusiv mva.

Trafikksikker tunnel

Disse entreprenørene leverte tilbud på oppgradering av tunnelen (tilbudssum i parentes):

 • Bertelsen & Garpestad AS, 146 787 949,90 kr eksklusiv mva.
 • AF Gruppen Norge AS, 165 095 834,90 kr eksklusiv mva.
 • Aurstad Tunnel AS, 167 517 962,75 kr eksklusiv mva.
 • OneCo Infra AS, 169 996 026,76 kr eksklusiv mva.
 • Kruse Smith Entreprenør AS, 205 037 482,38 kr eksklusiv mva.

Klagefristen er 1. november.

— Vi er fornøyde med konkurransen. Nå gleder vi oss til å gå i gang med arbeidet som gir trafikantene en mye mer trafikksikker tunnel, sier prosjektleder Joar Løland i Rogaland fylkeskommune.

Løland regner med at arbeidet er i gang i desember.

Nytt utstyr

Entreprenøren skal sprenge en del i tunnelen, for den skal bli breiere en del plasser og det blir sprengt plass til fire bergrom med tekniske bygg og havarilommer.

Litt av det som blir oppgradert:

 • Nytt teknisk anlegg i hele tunnelen
 • Kommunikasjon- og nødnett
 • Nye lys
 • Ventilasjon
 • Nødstasjoner
 • Sykkelknapp – syklister trykker på en knapp som signaliserer til andre trafikanter at det er syklister i tunnelen

Alle tunneler over 500 meter på fylkesveier skal gjennom en lignende oppgradering for å oppfylle krav i tunnelforskriften.

Til toppen