Bergelandstunnelen blir stengt til jul

Bjørn Egil Gilje  

Bergelandstunnelen i Stavanger sentrum stenger klokka klokka 19:00 mandag 10. august. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig får trafikantene en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel.

Sist, men ikke minst, lufta i Bergelandstunnelen blir mye renere og bedre. Men først må den gjennom en omfattende oppgradering.

- Vi har sagt at tunnelen på fylkesvei 509 blir stengt i fem måneder. Vi ber trafikantene bruke Storhaugtunnelen som omkjøringsvei. Går alt etter planen håper vi å kunne åpne Bergelandstunnelen til jul, forteller seksjonssjef Eivind Stangeland i Rogaland fylkeskommune.

Nytt sikkerhetsutstyr

Entreprenør Otera Traftec har den omfattende rehabiliteringsjobben i den 700 meter lange tunnelen.

Dette er litt av det som blir gjort:

  • Alle tunnelviftene blir skiftet. De nye blir større og med mer effekt, og derfor må entreprenøren utvide tunneltaket
  • Kabelbruene, altså de som tunnellysene henger i, blir byttet
  • Nye tunnellys
  • Nye nødlys/evakueringslys, hver 25. meter
  • Nye nødtelefoner
  • Kameraovervåkning og et detekteringssystem som fanger opp hendelser i tunnelen blir installert

Med det nye systemet som fanger opp hendelser, blir Vegtrafikksentralen (VTS) i Bergen varslet og ser hva som skjer i tunnelen. Ved for eksempel brann i en lastebil kan VTS fjernstyre og stenge tunnelen.

- De nye viftene er større og har mer effekt. Når de er på plass, er det mulig å håndtere branner bedre enn i dag. Det er viktig med tanke på trafikksikkerheten, mener Stangeland.

I tråd med nytt regelverk

Tunnelen blir oppgradert i tråd med det nye tunnelsikkerhetsforskriften. Alle tunneler over 500 meter på fylkesveier skal gjennom en lignende oppgradering. Blant disse Hillevågtunnelen og Storhaugtunnelen.

- Hvorfor tar arbeidet så lang tid som fem måneder?

- Oppgraderingen er veldig omfattende. Bare arbeidet med å utvide tunneltaket for å få plass til de nye viftene tar mye tid. I tillegg skal enorme mengder med kabler og diverse til det nye sikkerhetsutstyret på plass, poengterer Stangeland.

Når entreprenøren er ferdig med sitt arbeid, blir det en lengre periode der VTS tester at alt utstyret fungerer og kommuniserer med sentralen i Bergen. Når dette er ferdig blir det en såkalt stilleperiode for å se at alt det tekniske utstyret fungerer.

Egentlig var meningen å oppgradere Bergelandstunnelen for lenge siden, men jobben har blitt utsatt til etter åpningen av Ryfast og Eiganestunnelen. Dette fordi trafikken i Bergelandstunnelen er betraktelig mindre etter åpningen av Ryfast og Eiganestunnelen.