Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen? - Rogaland fylkeskommune

Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen?

Klikk for stort bildeHessel Haker og Flørli 4444 vant Reiselivsprisen for 2018 Flørli Fylkeskommunens Reiselivspris deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Fristen for å foreslå verdige kandidater er 24. februar. 

Rogaland fylkeskommune skal for 19. gang dele ut Reiselivsprisen og vi trenger hjelp til å finne de gode kandidatene. 

Hessel Haker og Flørli 4444 ble i fjor tildelt Reiselivsprisen for 2018. 

– For oss har det vært fantastisk å vinne reiselivsprisen. Vi har fått flere besøkende, spesielt av rogalendinger, etter at vi vant denne prisen. Det er mange som legger merke til dette og det er en pris som betyr mye i vårt distrikt, forteller Haker.

Han vil derfor gi en ekstra oppfordring til å sende inn forslag på nye verdige prisvinnere. 

– Vi er mange reiselivsaktører her i regionen som har Rogaland som sitt hovedmarked. En slik pris gir mye positiv omtale og kan også få betydning for økte besøkstall, sier han. 

Reiselivsprisen deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av Rogaland.

Søknadsfrist: 24. februar 2020

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no 
Merk e-posten din med "Reiselivsprisen 2019".

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet.

Kriterier for tildeling

Reiselivsprisen skaI deles ut etter følgende hovedprinsipper:

 • Reiselivsprisen tildeles bare på grunnlag av innsats for reiselivet i Rogaland.
 • Reiselivsprisen tildeles bare én gang til samme person. 
 • Ved valg av vinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket, bade for fylkets innbyggere og tilreisende. 

Krav til forslag

Reiselivsprisen deles ut innenfor rammen av det fylkesplanens reiselivssatsing har ansvar for.

Reiselivsprisen deles primært ut til personer som er bosatt i Rogaland, en bedrift eller organisasjon innen reiselivet. Reiselivsprisen kan i særtilfeller tildeles personer som er bosatt utenfor Rogalands grenser, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme reiselivet i Rogaland.

Tildeling

Fylkesutvalget avgjør hvem som skal få Reiselivsprisen. Fylkesutvalget har anledning til å velge personer, organisasjoner og reiselivsanlegg som ikke er foreslått av andre.

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.  

Prisutdeling

Utdeling av reiselivsprisen for 2019 vil bli annonser.

Prisen er på kroner 50.000 samt en statuett.

Vinnere av Reiselivsprisen siden 1998:

 • 2018: Flørli 4444 v/ Hessel Haker
 • 2017: Jon Arne Helgøy, Helgøy Skyssbåt AS
 • 2015: Magma Geopark v/ Pål Thjomøe
 • 2014: Kjell Helle-Olsen
 • 2012: Synnøve og Sigbjørn Vadla
 • 2011: Lauritz W. Hansen
 • 2010: Røvær kulturhotell
 • 2008: Julebyen Egersund
 • 2007: Sommerfuglparken
 • 2006: Tor Øyvind Skeiseid og Ryfylke Livsgnist
 • 2005: Kongeparken
 • 2004: Karmøy Kulturopplevelser AS
 • 2003: Byrkjedalstunet v/Randi Øvstebø
 • 2002: Flor & Fjære v/Siri og Olav Bryn
 • 2001: Jærgarden Kvalbein v/Wenche og Kåre Kvalbein
 • 2000: Per Svanes
 • 1999: Mo Laksegard v/Bjørn Moe
 • 1998: Sogndalstrand Kulturhotell v/Eli Laupstad Omdal

Det er positivt å registrere at de fleste reiselivsbedrifter/-personer som er blitt tildelt reiselivsprisen også i dag er livskraftige og av stor betydning for reiselivsnæringen i Rogaland.

Til toppen