Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen?

Klikk for stort bildeRogaland Idrettskrets ble tildelt fylkeskommunens Reiselivspris 2019. Fra venstre Daglig leder Rune Roksund, fylkesordfører Marianne Chesak og styreleder John Arve HvedingFylkeskommunens Reiselivspris deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. 7. april er fristen for å nominere årets kandidater.

Rogaland fylkeskommune skal for 20. gang dele ut Reiselivsprisen og ønsker hjelp til å finne de gode kandidatene. 

Rogaland Idrettskrets ble tildelt prisen for 2019 under fylkestinget i Haugesund i juni 2020.

– Vi har hatt et godt og systematisk samarbeid med Region Stavanger, kommunene og fylkeskommunen, og idrettsturisme er noe vi vil videreutvikle for å få flere små og store arrangementer til vår region. Vi ønsker å være en døråpner og tilrettelegge for kompetanse, forteller John Arve Hveding, styreleder i Rogaland Idrettskrets.

Korona ga store utfordringer

Det siste året har preget hele reiselivsnæringen sterkt. Kontrastene er enorme fra rekordåret 2019, hvor alle piler for reiselivet i Rogaland pekte oppover, til «Annerledes-året 2020» som ble preget av nedstenging og restriksjoner. Mange aktører fikk en tøff hverdag når de utenlandske turistene uteble, bedriftsmøtene ble digitale, kurs- og konferanseaktiviteten ble satt på vent og restaurantene stengte. Mange har måttet jobbe knallhardt for å holde hjulene i gang, og har troen og viljen til å satse videre. Det er viktig for at Rogaland skal ha en sterk og variert reiselivsnæring også i fremtiden. 

Rogaland Fylkeskommune leter nå etter kandidater som har gjort en spesiell innsats for reiselivet, og som fortjener Reiselivsprisen 2020.

Det er fylkesutvalget som vedtar hvem som vinner reiselivsprisen, etter innsendte forslag. Reiselivsprisen deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av Rogaland.

Søknadsfrist 7. april

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no 
Merk e-posten din med "Reiselivsprisen 2020".

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet.

Kriterier for tildeling

Reiselivsprisen skaI deles ut etter følgende hovedprinsipper:

 • Reiselivsprisen tildeles bare på grunnlag av innsats for reiselivet i Rogaland.
 • Reiselivsprisen tildeles bare én gang til samme person. 
 • Ved valg av vinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket, både for fylkets innbyggere og tilreisende. 

Krav til forslag

Reiselivsprisen deles ut innenfor rammen av det fylkesplanens reiselivssatsing har ansvar for.

Reiselivsprisen deles primært ut til personer som er bosatt i Rogaland, en bedrift eller organisasjon innen reiselivet. Reiselivsprisen kan i særtilfeller tildeles personer som er bosatt utenfor Rogalands grenser, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme reiselivet i Rogaland.

Tildeling

Fylkesutvalget avgjør hvem som skal få Reiselivsprisen. Fylkesutvalget har anledning til å velge personer, organisasjoner og reiselivsanlegg som ikke er foreslått av andre.

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.  

Prisutdeling

Utdeling av reiselivsprisen for 2020 vil skje under fylkestingets møte i juni.

Prisen er på kroner 50.000 samt en statuett.

Vinnere av Reiselivsprisen siden 1998:

 • 2019: Rogaland Idrettskrets
 • 2018: Flørli 4444 v/ Hessel Haker
 • 2017: Jon Arne Helgøy, Helgøy Skyssbåt AS
 • 2015: Magma Geopark v/ Pål Thjomøe
 • 2014: Kjell Helle-Olsen
 • 2012: Synnøve og Sigbjørn Vadla
 • 2011: Lauritz W. Hansen
 • 2010: Røvær kulturhotell
 • 2008: Julebyen Egersund
 • 2007: Sommerfuglparken
 • 2006: Tor Øyvind Skeiseid og Ryfylke Livsgnist
 • 2005: Kongeparken
 • 2004: Karmøy Kulturopplevelser AS
 • 2003: Byrkjedalstunet v/Randi Øvstebø
 • 2002: Flor & Fjære v/Siri og Olav Bryn
 • 2001: Jærgarden Kvalbein v/Wenche og Kåre Kvalbein
 • 2000: Per Svanes
 • 1999: Mo Laksegard v/Bjørn Moe
 • 1998: Sogndalstrand Kulturhotell v/Eli Laupstad Omdal

Det er positivt å registrere at de fleste reiselivsbedrifter/-personer som er blitt tildelt reiselivsprisen også i dag er livskraftige og av stor betydning for reiselivsnæringen i Rogaland.

Til toppen