Miljøvernprisen

Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til en bedrift, frivillig organisasjon, offentlig organ, institusjon eller enkeltperson(er) som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland. Prisen består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 15. oktober hvert år

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no eller post til:

Rogaland fylkeskommune
v/ Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet.

Kriterier for tildeling

Prisen gis for særskilt aktiv innsats for våre omgivelser for å bevare og/eller heve miljøkvaliteten gjennom å opprettholde eksisterende kvaliteter, opprettholde tidligere situasjon eller å tilføre nye kvaliteter.

Mer konkret kan dette bety:

  • Hindre ødeleggelse eller forurensing av vann, luft, landskap, plante- og dyreliv, bygninger og bygningsmiljø eller andre verdifulle fysiske element i våre omgivelser.
  • Arbeid for å redusere skadelige klimagassutslipp.
  • Resultatet av en godt gjennomført fysisk plan for bedring av miljøkvaliteter, nye bygningsgrupper eller anlegg av høy kvalitet.
  • Arbeid for å fremme miljømessig god stedsutvikling.
  • Ombygging, påbygging, omfattende istandsetting eller restaurering av bygg eller anlegg som kan bidra til å fremme god byggeskikk.

Avgjørelse

Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i Regional-, kultur- og næringsutvalget. 

Prisutdeling

Miljøvernprisen overrekkes i et fylkesting. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut. 

Tidligere prisvinnere (PDF, 87 kB)

Til toppen