Ungdomsmidler - Rogaland fylkeskommune

Ungdomsmidler

Ungdommens fylkesutvalg skal fordele 100.000 kroner til prosjekter og aktiviteter for ungdommer i Rogaland.

Rogaland fylkesting har gitt ungdommens fylkesutvalg (UFU) kr 100.000 til fordeling til prosjekter og aktiviteter med ungdom som målgruppe.

Søknadsfristen er 30. august.

 

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommen behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. 

Ungdommens fylkesting vil bidra til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter for ungdom i Rogaland. Tiltakene skal være forankret i Ungdommens fylkestings handlingsplan og må gjennomføres innen utgangen av november i år. Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. 

Det er et utvalg av ungdommene selv som leser søknadene og innstiller hvem som bør få penger. Midlene vil bli fordelt i Ungdommens fylkesutvalg 16. september.

Retningslinjer

Søknader sendes på epost til utvalgssekretariatet ved Astrid Apalset Vassbø: avassbo@rogfk.no

Informasjon om Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg

Til toppen