Søke om TT-kort

Søknad om å bli godkjent bruker av TT-ordningen fremmes på fastsatt søknadsskjema med vedlagt legeerklæring.

Søknad sendes per per post til:

Rogaland fylkeskommune 
v/Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Til toppen