Klage

Merk at klagebehandlingen kan ta 2-4 måneder og avgjøres av legene i legenemda eller den fylkeskommunale klagenemda. 

Klage på avslag om TT-kort sender du til Rogaland fylkeskommune. Klagen blir videresendt til to av legene i legenemnden. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, går denne videre til den fylkeskommunale klagenemnden. Klagebehandlingen kan ta 2-4 måneder.

Klage sendes per post til:

Rogaland fylkeskommune 
v/Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Til toppen