Hvor mye kan du få i støtte?

Støtten er delt inn i fire kategorier og størrelsen på beløpet kan du se i tabellen under. 

Hvor mye kan du få i støtte?
Gruppe 1. september 2021 1. januar 2022
T1 kr. 3918 4658
T2 kr. 7436 9062
T3 kr. 5019 5844
T4 kr. 8428 10.524

Reisebeløpet utgjør et fast beløp avhengig av brukergruppen. Ekstra tilskudd gis ikke. Brukergruppen er delt inn i fire kategorier: 

T1 – Vanlige brukere

T2 – Blinde/sterkt svaksynte, rullestolbrukere uten behov for stor bil 
       (prioritert bruker)

T3 – Rullestolbrukere med bilstøtte fra NAV

T4 – Rullestolbrukere med behov for stor bil (prioritert bruker) 

Reisetilskudd blir automatisk tildelt 1. januar og 1. september. Beløpet som blir tildelt, blir automatisk overført til ditt TT-kort.

Dersom det har vært overforbruk på kortet i forrige periode, blir dette trukket fra støttebeløpet. Ekstra tilskudd blir ikke gitt.

En gang i året, ved tildelingen i september, nullstilles beløpet på kortet slik at støtte som ikke er blitt brukt i løpet av året blir tatt inn igjen i ordningen og omfordelt på nytt. Hvis du ikke har brukt opp det tildelte reisebeløpet vil ikke dette ha noen betydning for neste tildelingsperiode.

Trykk på knappen under for å lese mer om hvordan du kan søke om støtte. 

 Søknad

Kun støtte til aktive brukere

Det blir kun tildelt reisestøtte til aktive brukere, det vil si brukere som har brukt kortet i løpet av det siste året. Passive brukere kan aktivisere kortet igjen ved henvendelse til Rogaland Taxi. 

Nivået på TT-ordningen fastsettes av fylkestinget i Rogaland. Prioriterte brukere får tildelt et høyere reisetilskudd. Den enkelte kommune kan supplere tilbudet til egne innbyggere eller spesielle grupper som kommunen ønsker å prioritere.

Til toppen