Hvem kan få TT-kort

TT-kort er et tilbud til varig funksjonshemmede over 10 år som ikke kan reise med buss, eller som ikke kan gjøre det uten store vanskeligheter.

Disse gruppene kan søke:

  • Rullestolbrukere 
  • Blinde og sterkt svaksynte etter definisjon til WHO (verdens helseorganisasjon)
  • Andre sterkt orienterings-, miljø- og bevegelseshemmede

Følgende brukergrupper får prioritet i TT-ordningen:

  • Rullestolbrukere uten bil fra Rikstrygdeverket 
  • Blinde og sterkt svaksynte etter definisjon til WHO

For å bli godkjent som TT-bruker må søker dokumentere nedsatt mobilitet, og at søker ikke kan benytte seg av offentlig transport. Det er med andre ord den enkelte sin helsetilstand som er avgjørende. Problem med å bære med seg varer fra butikk, bratte bakker og manglende busstilbud blir ikke vektlagt. TT-ordningen skal ikke kompensere for et begrenset busstilbud eller lang vei til bussholdeplass. I ordningen inngår heller ikke reiser som dekkes på andre måter, for eksempel skolereiser, utdannings- og arbeidsreiser og syketransport.

Funksjonshemmingen kan ha fysiske eller psykiske årsaker. Tilbudet gjelder for funksjonshemmede med diagnose som har varighet over 1 år. Institusjonsbeboere som fyller kravene til TT-kort kommer inn under ordningen.

Psykiske lidelser som har medført en bred og langvarig kontakt med behandlingsapparatet kan gi grunnlag for brukergodkjenning, eventuelt også tidsbegrenset godkjenning. Det må i så fall dokumenteres grundig at søker grunnet slik sykdom ikke er i stand til å bruke buss eller at dette vil forverre tilstanden for vedkommende.

Ved demens/kognitiv svikt må resultatet av en MMS/klokketest legges ved søknaden. (MMS test = Mini Mental Status, screening og gradering av demens sykdom).

Til toppen