Betaling og bruk av TT-kort

TT-ordningen gjelder for fritidsreiser og TT-kortet kan benyttes over hele landet. Sjøtransport er ikke omfattet av transportordningen.

Har du fått TT-kort kan du bestille drosjen som passer til dine behov. Husk å spørre om transportøren godkjenner TT-kort som betalingsmiddel. Når du bestiller må du oppgi følgende opplysninger:

  • Ditt navn
  • Hente-adresse
  • Reisedag
  • Tid
  • Reisemål
  • Om det trengs spesialbil

Ta kontakt med transportøren snarest mulig om du må avbestille. Kommer avbestillingen så sent at bilen er på vei til hentestedet, må du regne med å betale i henhold til takstregulativ.

Slik betaler du

Betaling for reisen skjer i henhold til drosjenæringens godkjente takstregulativer. Du betaler når du gir TT-kortet ditt til sjåføren. Tildelt transportstøtte kan kun benyttes i den perioden vedtaket gjelder for. TT-kortet kan ikke benyttes av andre.

Når reisestøtten er brukt opp skal kortet ikke brukes. Misbruk av kortet kan føre til utestengelse fra ordningen.

TT-brukeren har plikt til å gi beskjed dersom det er endringer av betydning i forhold til forflytting. For eksempel at du er innvilget støtte med bil fra NAV, eller ikke lenger har behov for rullestoltaxi, eller at du ikke lenger tilfredsstiller kriteriene til TT-kort. 

Kortet kan benyttes utenfor Rogaland. Enten aksepteres kortet av den lokale drosjesentralen, eller du må få kvittering som du sender til Rogaland Taxi sammen med ditt kontonummer. Det må være penger på TT-kortet ditt for at du skal få utlegget tilbakebetalt. 

Til toppen