TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. 

TT-ordningen gjelder for fritidsreiser og TT-kortet kan benyttes over hele landet. Sjøtransport er ikke omfattet av transportordningen.

Søk om TT-kort

For å søke om å bli godkjent bruker av TT-ordningen må du sende inn søknadsskjema med vedlagt legeerklæring.

Søknadsskjema TT-kort (PDF, 2 MB)

Søknad sendes til:

Rogaland fylkeskommune 
ved Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Ofte stilte spørsmål om TT-kort

Kontakt oss

Liv Bjerkelund, e-post: liv.bjerkelund@rogfk.no

Marthe Bjørnsen-Vareberg: marthe.bjornsen-vareberg@rogfk.no

Trine Wetteland: trine.wetteland@rogfk.no

Til toppen