Hvor mye kan du få i støtte? - Rogaland fylkeskommune

Hvor mye kan du få i støtte?

Støtten er delt inn i fire kategorier og størrelsen på beløpet kan du se i tabellen under. 

Hvor mye kan du få i støtte?
Gruppe 01.januar 2020 01.september 2020
T1 kr. 4.238
T2 kr. 8.430
T3 kr. 5.367
T4 kr. 9.821

Reisebeløpet utgjør et fast beløp avhengig av brukergruppen. Ekstra tilskudd gis ikke. Brukergruppen inndeles i 4 kategorier: 

T1 – Vanlige brukere

T2 – Blinde/sterkt svaksynte, rullestolbrukere uten behov for stor bil 
       (prioritert bruker)

T3 – Rullestolbrukere med bilstøtte fra NAV

T4 – Rullestolbrukere med behov for stor bil (prioritert bruker) 

Reisetilskudd blir automatisk tildelt 1. januar og 1. september. Beløpet som tildeles vil automatisk bli overført til ditt TT-kort.

Dersom det har vært overforbruk på kortet fra forrige periode, vil dette bli trukket fra støttebeløpet. Ekstra tilskudd blir ikke gitt.

En gang i året, ved tildelingen i september, nullstilles beløpet på kortet slik at støtte som ikke er blitt brukt i løpet av året blir tatt inn igjen i ordningen og omfordelt på nytt. Hvis du ikke har brukt opp det tildelte reisebeløpet vil ikke dette ha noen betydning for neste tildelingsperiode.

Trykk på knappen under for å lese mer om hvordan du kan søke om støtte. 

 Søknad

Kun støtte til aktive brukere

Det blir kun tildelt reisestøtte til aktive brukere, det vil si brukere som har brukt kortet i løpet av det siste året. Passive brukere kan aktivisere kortet igjen ved henvendelse til Rogaland Taxi. 

Nivået på TT-ordningen fastsettes av Fylkestinget i Rogaland. Prioriterte brukere får tildelt et høyere reisetilskudd. Den enkelte kommune kan supplere tilbudet til egne innbyggere eller spesielle grupper som kommunen ønsker å prioritere.

Til toppen