Tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet

Forutsetningen er at midlene brukes til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier i forbindelse med skolevei og i nærmiljøet der barn ferdes. Midlene kan også nyttes til planlegging av slike tiltak og til utarbeidelse av lokale trafikksikkerhetsplaner.

Vi har en årlig utlysning av midler som kommunene kan søke på, til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier og kommunale veier. I år lyser vi ut midler til tiltak på kommunale veier, i første omgang.  

Søknadsfrist er mandag 20. desember 2021

Søk om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (PDF, 107 kB)

Søknaden sendes firmapost@rogfk.no eller i vanlig post til
Rogaland fylkeskommune, Samferdselsavdelingen 
v/Wenche Myrland
Postboks 130 
4001 Stavanger. 

Konvolutten merkes med «FTU-søknad».  Det er viktig å holde søknadsfristen.

Til toppen