Tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet

Det forutsettes at midlene skal nyttes til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier i forbindelse med skolevei og i nærmiljøet der barn ferdes. Midlene kan også nyttes til planlegging av slike tiltak og til utarbeidelse av lokale trafikksikkerhetsplaner.

Søknadsfrist er 12. desember hvert år

Søk om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (DOC, 28 kB)

Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Søknaden sendes firmapost@rogfk.no eller i vanlig post til
Rogaland fylkeskommune, Samferdselsavdelingen 
v/Wenche Myrland
Postboks 130 
4001 Stavanger. 

Konvolutten merkes med «FTU-søknad».  Det er viktig å holde søknadsfristen.

Retningslinjer for tildeling av trafikksikkerhetsmidler

Til toppen