Regionale utviklingsmidler (RUM)

Rogaland fylkeskommune vil invitere deg og din forening, organisasjon eller kommune til å søke om midler til gjennomføring av nettopp det prosjektet dere brenner for.

Vi har dessverre ikke fått ferdig ny elektronisk søknadsportal for ordningen Regionale utviklingsmidler og kommer derfor til å benytte den gamle web-portalen i 2020.

Søk Regionale utviklingsmidler

Søknadsfrist: 15. januar 2020

Søknad vil skjer gjennom egen søknadsportal innen søknadsfristen. Søknadene behandles da i Regional- og kulturutvalget i begynnelsen av april og søker vil få svar i etterkant.

Hvem kan søke?

Privat personer, frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd

Formål

Regionale utviklingsmidler (RUM) skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Støtten skal bidra til gjennomføring av tiltakene i flere handlingsplaner, samt løfte fylkeskommunens satsing på stedsutvikling og kompetanseheving.

Disse handlingplanene er:

Ordningen opererer derfor med fem forskjellig tema:

  • Stedsutvikling
  • Folkehelse
  • Universell utforming
  • Friluftsliv og naturforvaltning

Temaene er nærmere beskrevet i dokumentet Tema - beskrivelse og prioritering (DOCX, 18 kB)

Prioriteringer

Generelt prioriteres samarbeidsprosjekter og tverrfaglige prosjekter, dvs. prosjekter hvor det samarbeides på tvers av sektorer, fag og organisering.

For beskrivelse av og prioriteringer innenfor de fem temaene henvises det til dokumentet Tema - beskrivelse og prioritering (DOCX, 18 kB)

Ytterligere beskrivelse og utdyping av satsingsområder og prioriteringer kan finnes i regionalplanene for de respektive tema.

Til toppen