VRI-maler

Prosjektbeskrivelser må utarbeides i samarbeid med en av våre kompetansemeglere. 

Støtte til forprosjekter gis i form av bagatellmessig støtte. Egenerklæring om bagatellmessig støtte må leveres som vedlegg til søknaden. Finn malen under.

Maler forprosjekt

Maler nettverksmøter

Maler student-til-låns

Til toppen