Virkemidler i VRI - Rogaland fylkeskommune

Virkemidler i VRI

Forskningsrådet vil på grunn av koronasituasjonen gi et bedre tilbud til bedriftene ut 2020. Det vil nå bli mulig å søke om et større støttebeløp, og kravet til egeninnsats reduseres. I Rogaland vil det i korte trekk si at bedrifter kan søke om 200 000 i støtte til forprosjekter. Egeninnsatsen reduseres fra 50 til 20 %. For å søke om kr 200 000 må bedriften legge inn minimum kr 50 000 i egeninnsats. Minimum 50 % av totalbudsjettet må gå til innkjøp av forskningstjenester. Forskningsrådets portal vil være klar til å ta imot søknader i samsvar med nye rammer etter påske. Ta kontakt med en kompetansemegler for bistand.

VRI Rogaland har seks virkemidler:

Alle typer søknader må utarbeides i samarbeid med kompetansemegler og godkjennes av prosjektleder for VRI Rogaland før innsending.

Til toppen