Prosjektarkiv VRI

Her finner du oversikt over forprosjekter som har fått støtte fra VRI Rogaland fra 2017 og fram til i dag.

  

Forprosjekt VRI Rogaland 2021

Forprosjekt VRI Rogaland 2021
Bedrifter Forskningspartner Prosjekttittel
Jone Wiig Gartneri AS NIBO Særheim Utnyttelse av industriell restvarme i landbruket
Titania AS NORCE Teknologi/Energi Simulering av tyngdekraftseparasjon i fluidisert sjikt
Seas Eco AS NORCE Miljø/Klima Research on Object Recognition Detector (ORD)
Tropiskhage AS NIBIO Dyrking og lagring av tropiske terrasseplanter med fokus på palmer
Ennox Technology AS Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt Validering av EGX renseteknologi for rensing av forurenset sjøbunn

      

Til toppen