Hva er VRI Rogaland? - Rogaland fylkeskommune

Hva er VRI Rogaland?

VRI – Virkemidler for regional innovasjon

Klikk for stort bilde   


 

 

 

 

 

 

VRI Rogaland er Rogaland fylkeskommunes og Norges forskningsråds felles støtteordning for å fremme bruk av forskning i næringslivet. Målet er å støtte utviklingen av klimasmarte løsninger.

Forskningsrådet vil på grunn av koronasituasjonen gi et bedre tilbud til bedriftene ut 2020. Nå er det mulig å søke om et større støttebeløp, og kravet til egeninnsats reduseres. I Rogaland vil det si at bedrifter kan søke om kr 200 000 i støtte til forprosjekter. Egeninnsatsen reduseres fra 50 til 20 prosent. For å søke om kr 200 000 må bedriften legge inn minimum kr 50 000 i egeninnsats. Minimum 50 prosent av totalbudsjettet må gå til innkjøp av forskningstjenester. Ta kontakt med en kompetansemegler for bistand.

Fra 2017 er VRI Rogaland forankret i Forskningsrådets program FORREGION. I 2020 lyser vi ut ca. 6 millioner kroner til klimasmarte løsninger. Vi har 6 virkemidler: kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter, student til låns, forprosjekt med student og opplæring i søknadsutvikling.

Maler for prosjektbeskrivelse finner dere under fanen VRI-maler, men husk at disse alltid skal fylles ut i samarbeid med en kompetansemegler og godkjennes av prosjektleder for VRI Rogaland før innlevering til FORREGION i Forskningsrådets søknadsportal. Søknader som leveres inn uten å ha vært i prosess med kompetansemegler, vil bli avvist. Søknadsbehandling forventes å ta 2-4 uker, men det kan ta lengre tid i forbindelse med ferier.

Under finner dere en kort oversikt over de ulike virkemidlene til VRI og hvor mye det er mulig å få i støtte. 

Virkemidler

  • Kompetansemegling – gratis
  • Opplæring i søknadsutvikling – gratis
  • Student til låns – opptil 30.000,– i støtte
  • Nettverksmøter – opptil 50.000,– i støtte
  • Forprosjekter – opptil 200.000,– i støtte
  • Forprosjekt med student – opptil 250.000 i støtte

Lurer du på om dette er virkemidler som kan passe for din bedrift? Ta kontakt med en kompetansemegler. Les om prosjekter som har fått støtte fra VRI her og følg oss på Facebook.

VRI Rogaland har utarbeidet en guide til virkemiddelapparatet (PDF, 3 MB). Guiden gir gode navigasjonstips og informasjon om de ulike virkemidlene innen forskning og innovasjon.

Ta også en titt på filmen vi har laget i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Innovasjon Norge. 

Til toppen