Hva er VRI Rogaland?

VRI – Virkemidler for regional innovasjon

   


 

 

 

 

 

 

VRI Rogaland er Rogaland fylkeskommunes og Norges forskningsråds felles støtteordning for å fremme bruk av forskning i næringslivet. Målet er å støtte utviklingen av klimasmarte løsninger.

VRI Rogaland lyser ut 4,7 millioner i støtte gjennom våre virkemidler i 2021.

Kompetansemegling (PDF, 125 kB) – gratis

Student til låns (PDF, 129 kB) – opptil 30.000,– i støtte

Nettverksmøter (PDF, 132 kB) – opptil 50.000,– i støtte

Forprosjekter (PDF, 133 kB) – opptil 150.000,– i støtte

VRI Rogaland har utarbeidet en guide til virkemiddelapparatet (PDF, 2 MB). Guiden gir gode navigasjonstips og informasjon om de ulike virkemidlene innen forskning og innovasjon.

Til toppen