Offentlig støtte til bredbåndsutbygging i Rogaland 2021

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har siden 2014 forvaltet den statlige tilskuddsordningen, populært kalt bredbåndstøtteordningen eller Nkom-midler. 

Tilskuddet til bredbåndsutbygging skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

Målgruppe for midlene er kommuner i Rogaland

Økonomisk ramme: KMD fastsetter en økonomisk ramme for hvert fylke basert på den samlede bevilgningen over kapitel 541 IT-ekompolitikk, post 60 (bredbåndsutbygging) og en fordelingsnøkkel.

Rammen til Rogaland 2021 er fastsatt til kr 12 923 689.

Retningslinjer for bredbåndtilskudd 2021 (PDF, 183 kB).

Søknad sendes i www.regionalforvaltning.no Her finner du ytterligere informasjon om hva som skal fylles ut i søknaden.

Søknadsfrist: 25. mai 2021.

Her informerer Nkom om retningslinjer, plikter og regelverk som ligger til grunn for at støtten skal være lovlig. Du vil finne mye nyttig informasjon om ordningen.

https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging

Her finner du en undersøkelse fra NKom på dekningsgrad i Norge fordelt på fylker og kommuner:

https://www.nkom.no/aktuelt/86-prosent-har-tilgang-til-bredband-med-hoy-hastighet

Til toppen