Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i jord- og hagebruket i Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i jord- og hagebruket i Rogaland

Dette er jordbruksavtalemidlar som fylkeskommunen forvaltar.

Regionalpolitikarane har vedtatt at 65 prosent av tilskotet skal gå til større prosjekt forankra i regionale planar og strategiar innan landbruk medan 35% av tilskotet skal gå til mindre prosjekt og tiltak innan landbruket.

For å søke på desse midlane, bruk www.regionalforvaltning.no og gå vidare til støtteordningen «Handlingsprogram Landbruk 2020» (i høgre felt på forsida i regionalforvaltning).

Søknader om støtte til mindre prosjekt og tiltak har ingen søknadsfrist. Søknadene blir handsama etter kvart som dei kjem inn og til potten er tom. Søknaden sendast per epost til: firmapost@rogfk.no

Regionalpolitikarane har vedtatt eigne retningsliner (PDF, 27 kB) som gjeld for støtte til mindre prosjekt og tiltak, sak 4/17.

Til toppen