Regionalt næringsfond

Fra 2020 ble det etablert et regionalt næringsfond i Rogaland. Fondet har kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap, regionråd og andre virksomheter med kommunalt eierskap som målgruppe. 

Regionalt næringsfond skal stimulere til næringssatsing i områder som har utfordringer med næringsutvikling.

Utfordringsbilde

Hva som kan kjennetegne kommuner og regioner som har utfordringer med næringsutvikling. Her viser vi til noen eksempler:

  • Hjørnesteinsbedrifter avvikler virksomheten eller sentrale bedrifter nedskalerer virksomheten.
  • Varige strukturendringer og befolkningsnedgang
  • Ensidig næringsstruktur som innebærer stor sårbarhet
  • Mangel på næringsutviklingskompetanse i kommune/region
  • Mangel på samarbeid mellom bedrifter og bransjer

Regionale planer og strategier

Prosjekter som mottar støtte må kunne forankres i regionale planer og strategier.

Søknad

Til toppen