Regionalt næringsfond - Rogaland fylkeskommune

Regionalt næringsfond

Fra 2020 etableres det et regionalt næringsfond i Rogaland. Fondet har kommuner og regionråd som målgruppe. 

Mål

Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner. Fondet skal stimulere til næringssatsing i de områdene i Rogaland som har størst utfordringer med næringsutvikling.

Utfordringsbilde

Hva som kan kjennetegne kommuner og regioner som har utfordringer med næringsutvikling. Her viser vi til noen eksempler:

  • Hjørnesteinsbedrifter avvikler virksomheten eller sentrale bedrifter nedskalerer virksomheten.
  • Varige strukturendringer og befolkningsnedgang
  • Ensidig næringsstruktur som innebærer stor sårbarhet
  • Mangel på næringsutviklingskompetanse i kommune/region
  • Mangel på samarbeid mellom bedrifter og bransjer

Regionale planer og strategier

Prosjekter som mottar støtte må kunne forankres i regionale planer og strategier.

Søknad

Til toppen