Regionalt forskningsfond Rogaland

Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut 8,4 mill. kr til forprosjekt og 16 mill. kr til regionalt innovasjonsprosjekt i næringsliv og offentlig sektor.

Ekstra utlysning om støtte til hovedprosjekt

Styret i Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) Rogaland har vedtatt å lyse ut en ekstra utlysning til hovedprosjekt som går under navnet Regionalt innovasjonsprosjekt med frist 20. oktober. Denne ekstra utlysning kommer med bakgrunn i at det gjenstår syv millioner kroner i "potten" etter ordinær tildeling til hovedprosjekt som hadde søknadsfrist i mars.

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter i Rogaland kan søke om støtte til hovedprosjekt på inntill tre millioner kroner, med støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. 

Mer informasjon om denne ekstra utlysningen

Løpende utlysning om støtte til forprosjekt

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) Rogaland lyser ut 8,4 mill. kr til forprosjekter i 2021.

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan søke om støtte til forprosjekt på inntil 500 000 kr, med støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene (støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket).

Søknadsfrister:

Innleveringsfrister 2021: 19. mai, 25. august, 20. oktober og 1. desember. 
Utlysningen vil være aktiv til midlene er tildelt. Behandlingstid ca 4 uker.

Et forprosjekt skal:

  • ha klart definerte forskningsspørsmål
  • dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfronten
  • løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
  • avklare grunnlaget for å gå videre i et hovedprosjekt

Hovedprosjekt handler om forskning og utvikling.

  • Aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert.
  • Prosjektet tar utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere bedrifter som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkt og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkt, tjenester eller prosesser hos bedriften(e).

Tema for utlysningen:

  • Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk
  • Innovasjon i offentlig sektor (alle tema)

Gå til utlysningen på hjemmesiden til RFF Rogaland for mer informasjon, krav til søker og søknaden, og for opprettelse av søknad. Her finner du også oversikt over tidligere tildelinger.

Til toppen