Regionalt forskningsfond Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Regionalt forskningsfond Rogaland

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF Rogaland) er under etablering i samsvar med regionreformen og vedtak om at alle fylker skal ha sitt eget regionale forskingsfond.

RFF Rogaland vil være et av totalt 11 regionale forskningsfond i landet.

Rogaland fylkeskommune arbeider med hvordan Regionalt forskningsfond Rogaland skal organiseres og forvaltes, og hvilke utlysninger fondet skal ha. RFF Rogaland har fått budsjett på 16,2 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet for 2020.

De regionale forskningsfondene skal være en sentral driver for innovasjon ved å mobilisere til og finansiere forskningsprosjekt av god kvalitet innenfor regionalt prioriterte innsatsområder.

Til toppen