Regionalt forskningsfond Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Regionalt forskningsfond Rogaland

Klikk for stort bilde

RFF Rogaland lyser ut 8,4 mill. kr til forprosjekt og 16 mill. kr til regionalt innovasjonsprosjekt i næringsliv og offentlig sektor.

Løpende utlysning om støtte til forprosjekt

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) Rogaland lyser ut 8,4 mill. kr til forprosjekter i 2021.

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan søke om støtte til forprosjekt på inntil 500 000 kr, med støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene (støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket).

Søknadsfrister:

Det vil være tre innleveringsfrister våren 2021: 3. februar 17. mars og 19. mai og tre innleveringsfrister høst 2021. 
Utlysningen vil være aktiv til midlene er delt ut. Behandlingstid ca 4 uker.

Forprosjektene må ha et klart forskningsinnhold og både bedrifter og offentlig søker må samarbeide med et godkjent FoU miljø.

Tema for utlysningen:

  • Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk
  • Innovasjon i offentlig sektor (alle tema)

Gå til utlysningen på hjemmesiden til RFF Rogaland for mer informasjon, krav til søker og søknaden, og for opprettelse av søknad.

Utlysning om støtte til regionalt innovasjonsprosjekt

RFF Rogaland lyser ut 16 mill. kr til regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet og regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med frist 17.03.2021.

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan søke om støtte på inntil 3 millioner kroner per prosjekt, med en støttegrad på inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader (støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket).

Som for forprosjekt stilles det krav til samarbeid med en godkjent FoU miljø for både regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet og regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Tema for utlysningen:

  • Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk
  • Innovasjon i offentlig sektor (alle tema)

Utlysningen vil være aktiv på hjemmesiden til RFF Rogaland minimum 6 uker før fristen. Se hjemmesiden for informasjon om krav til søker og selve søknaden, maler og mulighet til å opprette søknad.

Klikk for stort bilde

Til toppen