Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene) - Rogaland fylkeskommune

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene)

Rogaland fylkeskommune overtar som del av regionreformen ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler (tidligere utrednings og tilretteleggingsmidlene) fra 2020. 

Regionale tilretteleggingsmidlene skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og til å støtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Midlene skal støtte opp om innledende faser og arbeid knytt til landbruksbasert næringsutvikling regionalt, og kan bli gis til organisasjoner og institusjoner innen landbruket i hovedsak.

Hvem kan søke: kommuner, bedriftsklynger, næringshager, reiselivsdestinasjoner, faglag og organisasjoner. Bedrifter kan ikke søke om støtte.

Hvordan søke: www.regionalforvaltning.no, som for andre virkemidler fylkeskommunen lyser ut. Støtteordningen i regionalforvaltning heter «Handlingsprogram Landbruk 2020» (se i høyre felt på forsiden i regionalforvaltning).

Merk: Egenfinansiering er egeninnsats fra søker eller parter i prosjektet ev andre som er med og finansierer prosjektet.

Egeninnsats kan ikke være offentlige støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Søknadsfrist: 15. april 2020 og 01.10.2020

Grunnet situasjonen som har oppstått rundt koronaviruset, har vi utsatt fristen fra 15.mars til 15.april

Se Forskift for regionale tilretteleggingsmidler (PDF, 404 kB)  

Til fristen 15.04.2020 kom det inn 29 søknader. 20 av søknaden fikk tilsagn, se liste over støttede prosjekter og tiltak (PDF, 77 kB).

Til toppen