Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene) - Rogaland fylkeskommune

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene)

Rogaland fylkeskommune overtar som del av regionreformen ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler (tidligere utrednings og tilretteleggingsmidlene) fra 2020. 

Regionale tilretteleggingsmidlene skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og til å støtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Midlene skal støtte opp om innledende faser og arbeid knytt til landbruksbasert næringsutvikling regionalt, og kan bli gis til organisasjoner og institusjoner innen landbruket i hovedsak.

Hvem kan søke: kommuner, bedriftsklynger, næringshager, reiselivsdestinasjoner, faglag og organisasjoner. Bedrifter kan ikke søke om støtte.

Hvordan søke: www.regionalforvaltning.no, som for andre virkemidler fylkeskommunen lyser ut. Støtteordningen i regionalforvaltning heter «Handlingsprogram Landbruk 2020» (se i høyre felt på forsiden i regionalforvaltning).

Søknadsfrist: 15. mars 2020 og 01.10.2020

Se Forskift for regionale tilretteleggingsmidler (PDF, 404 kB)  

Til toppen