Kystskogmidler 2021

Melding om Kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt i fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet Kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene, inkluderer Skognæringa Kyst og Statsforvalterne.

Formål

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket (2015) og vedtatte strategiplan for oppfølging av Kystskogmeldingen.

Søknadsfrist

28. mai 2021

Søknadsskjema

Søknad fremmes gjennom støtteordningen Kystskogmidler 2021 i regionalforvaltning.no

Hvem kan søke om tilskudd?

Geografisk dekker satsingen fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene, etter søknad, i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter. Prosjektene skal være fellestiltak, og forankret i arbeidet som er gjort i Kystskogbruket.

Økonomisk ramme

Kystskogbruket v/ fylkeskommunene mottar årlig Kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til Kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk. For 2021 overfører de andre kystfylkene sine tildelinger til Trøndelag fylkeskommune, som skriver tilsagnsbrev og håndterer utbetalinger til søker. Samlet ramme for ordningen i 2021 er kr 6 mill.

Kontaktpersoner

Odd Arne Bratland (Trøndelag) mobil: 907 74 324  epost: oddbra@trondelagfylke.no

Sissel Bakke (Rogaland) mobil: 464 15 413 epost: sissel.bakke@rogfk.no

Til toppen