Kystskogbruksmidlene 2020 - Rogaland fylkeskommune

Kystskogbruksmidlene 2020

Fylkeskommunene har fra 1. januar 2020 fått ansvaret for å videreutvikle den prosjektretta satsingen.

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket og vedtatte strategiplan for oppfølging av Kystskogmeldingen.

Ordningen gjelder fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene, etter søknad, i all hovedsak blir brukt til næringsrettet fylkesoverbyggende prosjekter.

Hvordan søke

Ordningen er søkbar i Regionalforvalting – Trøndelag (gjelder for alle fylkene):

Til søknadskjema

Dokumenter

Retningslinjer for ordningen (felles for alle fylkene)

Melding om Kystskogbruket 2015

Særskilt ordning i 2020

Med bakgrunn i koronasituasjonen og utfordringene dette medfører vil retningslinjene for kystskogmidlene gjelde for 2020.

Kontaktperson

Sissel Bakke (Rogaland) mobil: 464 15 413 epost: sissel.bakke@rogfk.no

Odd Arne Bratland (Trøndelag) mobil: 907 74 324  epost: oddbra@trondelagfylke.no

Til toppen