Andre tilskuddsordninger

I tillegg til tilskuddsordningene til Rogaland fylke finnes det mange offentlige og private aktører som gir støtte til kulturminnevern.

Dette er blant annet:

Til toppen