Utlån av kunstnerbolig

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til gratis opphold i en til to uker f.o.m. juni t.o.m. oktober. 

Rogaland fylkeskommune tilbyr:

Kunstnerbolig og hybel ved Obrestad fyr i Hå kommune. Kunstnerbolig ved Utsira fyr og leiligheten Bølgen ved havnen i Nordevågen på Utsira kommune.

Kunstnerbolig-ordningen skal bidra til at kunstnere videreutvikler seg innenfor sitt kunstfelt ved å kunne arbeide systematisk over tid med selvvalgt prosjekt. Oppholdet er gratis for kunstneren. Hvilke boliger som tilbys opphold i fra år til år vil kunne variere.

Søknadsfrist: 15. mars hvert år

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

For å søke på ordningen må du kunne dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner gjennom utdannelse og/eller praksis (eks. utstillinger, forestillinger, tekstutgivelse, musikkutgivelse).

Kunstnerboligene er tilgjengelig for kunstnere innen alle kunstarter. Søkere fra Rogaland blir prioriterte.

Retningslinjer for tildeling av kunstnerbolig (PDF, 62 kB)

Kunstnerboligene

 Les mer om Obrestad fyr

 Les mer om Utsira fyr

 Les mer om Bølgen

Til toppen