Grunnskoler i Rogaland

Liste med lenker til alle kommunene i Rogaland sine grunnskoleoversikter. 

Haugesund
http://www.haugesund.kommune.no/skoler

Karmøy
https://www.karmoy.kommune.no/no/tema/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaering/skolene

Utsira
http://www.utsira.skole.no/

Vindafjord
https://www.vindafjord.kommune.no/vindafjordskulen/

Sauda
https://www.sauda.kommune.no/tenester/skule-sfo/

Suldal
https://www.suldal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=875&AId=49&back=1

Tysvær
http://www.tysver.kommune.no/forside-skule

Bokn
https://www.bokn.kommune.no/tenester/opplaring/skule/infobrev/

Hjelmeland
http://www.minskole.no/hjelmeland

Kvitsøy
http://www.kvitsoy.kommune.no/Tjenester/Kvitsoy-skole/

Strand
https://www.strand.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/

Randaberg
http://www.randaberg.kommune.no/en/Organisasjonen/Skole/

Stavanger
https://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Skole-og-utdanning/skole/

Forsand
http://www.minskole.no//forsand

Sandnes
https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Oppvekst-skoler/Grunnskoler/

Sola
http://www.sola.kommune.no/skolenes-hjemmesider

Klepp
https://www.klepp.kommune.no/skole-og-barnehage1/skule-og-sfo/skule/

Time
http://www.time.kommune.no/tenester-i-time/barn-og-utdanning/grunnskulane-i-time/

Gjesdal
http://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/

Bjerkheim
https://www.bjerkreim.kommune.no/tenester/skule-og-utdanning/grunnskuleopplaring/


http://www.hagamleprestegard.no/tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring/grunnskole/

Eigersund
http://www.eigersund.kommune.no/skole.152098.no.html

Lund
http://www.lund.kommune.no/skolene.184777.nn.html

Sokndal
http://www.sokndal.kommune.no/internett/hovedmeny/tjenestetilbud/oppvekst/skoler-og-skolefritidsordning

Til toppen