Fylkeskommunen og PPT

I følge Opplæringslova §§13-2 og 13-3a er det Fylkeskommunen som har opplæringsansvaret for barn og unge som skal ha grunnskoleopplæring og som bor på/i sosiale og medisinske institusjoner.

Når elever som skal ha grunnskoleopplæring flytter på institusjon i Rogaland, må institusjonene og BUF-etat informere barneverntjenesten om at de må sende flyttemelding til hjemmefylket, til Rogaland fylke og rektor ved SMI-skolene.

PPT blir med i drøftinger sammen med saksbehandler i fylkeskommunen og rektor ved SMI-skolen Møllehagen/Hollenderhaugen skolesenter for å finne det skoletilbudet som vil passe best for eleven.

Ofte trenger disse elevene noe organisert tilpasning i nærskolen eller de skal gå på en alternativ skolearena (SMI).

PPT får en henvisning med opplysninger om tidligere skolegang, rapporter fra tidligere PPT, BUP, karakterutskrift o.l.

Med bakgrunn i disse opplysningene, samtale med elev og foresatte, eventuelt andre utredninger skriver så PPT i Rogaland fylke en ny sakkyndig vurdering.

Henvisning til PPT

Til toppen