Hva kan PPT hjelpe deg med?

Dersom du opplever problemer knyttet til opplæring i videregående skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med oss. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos oss arbeider pedagoger og psykologer.

Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan kontakte PPT direkte eller via skole eller læreplass. Man kan også bli henvist via helsesykepleier, fastlege eller andre i hjelpeapparatet.

Dersom du nylig har hatt samtaler om de vanskene du søker hjelp for hos en fagperson (f.eks. helsesykepleier eller rådgiver) skal den fagpersonen henvise deg. Vedkommende fyller da ut et henvisningsskjema for individsaker etter å ha drøftet problemstillingen med PPT.

Hvordan motta hjelpen

Når vi gir direkte hjelp til en elev eller lærling gjennom samtaler, kartlegging eller møter med ungdom og foresatte (såkalt individhjelp) skjer dette enten ved vårt kontor eller på skolen. Valg av sted avhenger av elevens/lærlingens ønsker og skolens/lærestedets geografiske plassering, samt våre muligheter til å reise. Vi har kontorer i Stavanger og Haugesund.

Vi hjelper også elever og lærlinger gjennom å veilede ansatte, delta i møter og utveksle informasjon med andre samarbeidspartnere, f.eks. Oppfølgingstjenesten og spesialisthelsetjenesten (f.eks. BUP).

Ta kontakt med oss

Gyldig fravær

PP-tjenesten tilbyr som regel hjelp mellom kl 8 og 15 på hverdager. Hvis du er borte fra undervisningen når du får hjelp hos oss regnes dette som gyldig fravær. Du vil få dokumentasjon på oppmøtet hos oss.

Til toppen