Henvisning til PPT

For at PP-tjenesten for videregående opplæring skal kunne arbeide direkte med en elev må det foreligge en formell henvisning. Forespørsel om hjelp fra PPT kan komme fra eleven selv eller fra rådgiver, kontaktlærer, helsesykepleier, foresatte eller andre som har med eleven å gjøre.

Vi har et henvisningsskjema som skal brukes. 

Alle henvisninger må ha elevens/lærlingens fødselsdato og underskrift.

Hvis du har hatt kontakt med en fagperson angående de vansker du vil søke hjelp for, er det den fagpersonen som skal henvise deg (f.eks. rådgiver, helsesykepleier).

Når skolen ønsker å henvise en elev vil vi først drøfte dette med skolen i våre møter, før eleven eventuelt henvises til PPT for videre arbeid. Før skolen henviser en elev til PPT skal det være gjort endel forarbeid, avhengig av årsak til henvisning. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Henvisningsskjema individsaker (PDF, 331 kB)

Henvisningsskjema systemarbeid (PDF, 419 kB)

Send henvisningsskjema til PPT med eDialog eller ved å levere det på ett av våre kontorer.

Prosedyre for skolene ved henvisning

  • last ned skjemaet,
  • sjekke punktene i skjemaet, innhent eventuelt mer informasjon
  • drøft saken med PPT
  • følg opp konklusjoner, f.eks. fylle ut skjema og sende henvisning.

Henvisninger sendes fortrinnsvis digitalt. De kan ikke sendes via e-post.  

Avvist søknad

Ved avslag gir PPT tilbakemelding til henviser slik at den som henviste deg kan hjelpe deg videre i prosessen med å finne rett sted for oppfølging. Noen ganger blir henvisninger avslått på grunn av mangel på informasjon. Da kan man sende henvisningen på ny etter endringer.

Er PPT rett sted?

Hvis du lurer på om PPT er rette instans for å hjelpe deg eller den du vil henvise kan du ta kontakt med oss eller en rådgiver på skolen.

Helsesykepleier vil også kunne hjelpe å finne frem til rett sted.

PPT er ikke en helsetjeneste og vi anbefaler at du kontakter fastlegen hvis du har alvorlige psykiske vansker.

Utredning for psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser er også helsevesenets oppgaver.

Ved akutte helseproblemer anbefales legevakten eller livkrisehjelpen i din kommune.

Til toppen