Videregående opplæring for voksne på nettskolen

Hvordan kan du melde deg på nettskolen? 

For å melde deg på må du først søke om rett til voksenopplæring. Se informasjon på www.rogfk.no/voksen 

Hvilke fag kan du ta på nettskolen? 

Det er voksenopplæringen som melder deg på fagene. Fag som voksne kan på nettskolen: 

  • Fellesfag til yrkesfag: Naturfag, matematikk, samfunnsfag, engelsk og norsk 
  • Fag til generell studiekompetanse: Historie, Samfunnsfag, engelsk, norsk, naturfag og matematikk 
  • 4. påbygg: Norsk, matematikk, historie, naturfag 

Hvem kan gå på nettskolen? 

Alle som får tilbud om opplæring gjennom voksenopplæringen kan i teorien ta fag gjennom nettskolen. Nettskolefagene har samme læreplan som klasseromsundervisning, så du lærer det samme som i fysiske klasser. Det forventes at du er selvstendig og disiplinert i skolearbeid.  

Hvordan foregår undervisningen på nettskolen?

Du blir elev ved voksensenteret hos Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).

På nettskolen vil det være møter på Teams. Dette er digitale møter, der lærer kan undervise, informere og organisere arbeidet i faget. Du vil få oppgaver av læreren som du jobber med på egen hånd.  

For å gjennomføre nettskolen må du kunne jobbe selvstendig og strukturert. Du møter ikke noen andre fysisk hver uke i et klasserom, men jobber mer på egen hånd og har ikke like mye samarbeid og gruppearbeid som man har på en vanlig skole.      

Hvordan gjennomføres vurderinger/prøver? 

På nettskolen gjelder samme krav til vurderingssituasjoner og prøver som på vanlig skole. Med andre ord vil det være skriftlige prøver, muntlige prøver (på Teams), innleveringer og prosjektoppgaver. Dersom faget går over et helt år, vil du få en terminkarakter i januar.  

Varsel om IV ("ikke vurdering") i fag 

For å få standpunktkarakter i et fag, må du gjennom en vurdering. Hvis du ikke dukker opp på vurderingen, vil du få et skriftlig varsel om at du står i fare for å få «ikke vurdering» (IV). Da er det viktig å ta kontakt med læreren din med én gang for å avtale en mulig løsning på dette.  IV betyr at faget ikke er bestått. 

Når er faget ferdig? 

Faget er ferdig når du har gjennomført undervisningen og alle vurderinger som kreves. Læreren setter da en standpunktkarakter. I tillegg kan du bli trukket ut til eksamen, og da må denne gjennomføres for å fullføre faget.  

Hvordan gjennomføres eksamen på nettskolen? 

Reglene for eksamen er de samme som på en vanlig skole, og gjennomføres på samme måte.    

Les mer om nettskolen her: Nettskolen Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 

Til toppen