Om Nettskolen

Nettskolen Rogaland tilbyr undervisning via nettet.

Vårt tilbud omfatter programfag og språkfag for studieforberedende utdanningsprogram; intensiv eksamensforberedende kurs (høst- og vårskolen) og generell studiekompetanse for voksne.

Uten fastlagt undervisningstid og vanlig direktekontakt med faglærer møter både lærere og elevene nye utfordringer til struktur og systematikk i arbeidet. Nettskolen Rogaland er et kontaktskapende samarbeid og døråpner til moderne arbeids- og studiemetoder.

Vil du vite mer om Nettskolen Rogaland? Bare ta kontakt med Nettskolen Rogaland.

Hva vil det si å være nettelev?

Til toppen