Norskstøtte for minoritetsspråklige lærlinger/lærekandidater

Høsten 2022 startet Opplæringsavdelingen opp et tilbud for lærlinger som trenger språkstøtte i norsk.

Det er tilsatt to lærere, én i sørfylket og én i nordfylket som skal følge inntil 10 lærlinger hver på arbeidsplassen én time i uken i et halvt år. Hensikten er å øve på fagspråk og kommunikasjon på arbeidsplassen. Vi prioriterer lærlinger i helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk i første omgang, men kan åpne for andre programområder hvis det er ledig plass. Bedriftene søker seg inn sammen med lærlingen. Det er åpent for innsøking for våren 2023 nå, og søknadsfristen er satt til 15.01.2023.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og dersom det er behov for avklaringer.

Kontaktperson:
Magnus Heradstveit Bergøy (Seksjon opplæring i bedrift):
Tlf. 469 51 079 eller magnus.heradstveit.bergoy@rogfk.no

Skjema - Søknad språkstøtte (PDF, 188 kB)

Til toppen