Norskstøtte for minoritetsspråklige lærlinger/lærekandidater

Høsten 2022 startet Opplæringsavdelingen opp et tilbud for lærlinger som trenger språkstøtte i norsk.

Det er tilsatt to lærere, én i sørfylket og én i nordfylket som skal følge inntil 10 lærlinger hver på arbeidsplassen én time i uken i et halvt år. Hensikten er å øve på fagspråk og kommunikasjon på arbeidsplassen. Vi prioriterer lærlinger i helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk i første omgang, men kan åpne for andre programområder hvis det er ledig plass. Bedriftene søker seg inn sammen med lærlingen. Det vil åpnes for søknader for høsten 2023 1. juni, men dersom dere har kandidater som er aktuelle for dette tilbudet så kan dere å ta kontakt med oss for å diskutere saken når som helst.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og dersom det er behov for avklaringer.

Kontaktperson:
Magnus Heradstveit Bergøy (Seksjon opplæring i bedrift):
Tlf. 469 51 079 eller magnus.heradstveit.bergoy@rogfk.no

Skjema - Søknad språkstøtte (PDF, 188 kB)