Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Kurs for personer som har lang og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev. Kurset forbereder deg til Vg3-eksamen som er en del av Praksiskandidatordningen. 

Våren 2022 tilbyr vi kurs i følgende fag 

 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Logistikkfaget
 • Salgsfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Kokkfaget
 • Servitørfaget
 • Tømrerfaget

Om kurset

 • Gratis, 40-60 timer, februar-mai 2022.
 • Gir praksiskandidater en innføring i VG3-kompetansemålene, samt skriftlige øvelser som forberedelse til skriftlig eksamen.
 • Noen kurs er i klasserom på kvelds-/ettermiddagstid, mens andre er heldigitale nettkurs (se oversikt i tabell nederst).
 • Etter bestått eksamen kan du avlegge fagprøve innen 31.12.2025.

Hvem kan søke? 

 • Du kan dokumentere lang (4-5 år) og allsidig praksis i faget 
 • Du er permittert, arbeidsledig eller i jobb 
 • Du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidateksamen våren 2022   

Les mer om praksiskandidatordningen her 

Informasjon 

 • Det må påregnes en eksamensavgift. Kandidater som er omfattet av tiltaket for permitterte og arbeidsledige vil få refundert eksamensavgiften etter gjennomført eksamen. 
 • Krav om aktivitet og involvering i faget.  
 • Det blir utstrakt bruk av PC og samarbeid i grupper. Erfaring med IKT er en fordel, spesielt på nettkursene.

Påmelding til kurs 

 • Påmeldingsfrist til kursene: innen 1. februar 2022.  
 • Hvis du får plass på kurset, vil et av  voksenopplæringssentrene ta kontakt med deg i midten av februar. 
 • Dersom det blir for få påmeldinger kan kurs bli avlyst. 

Påmeldingsskjema

Eksamen for praksiskandidater 

 • Som praksiskandidat må du selv melde deg opp til privatisteksamen her:  Privatisteksamen  
 • Oppmelding til eksamenen er 15. januar til 1. februar 2022.  
 • Eksamensdatoer fra 27. mai til 1. juni 2022. 
 • Dersom du har krav på særskilt tilrettelegging, kan du søke om det samtidig. 
 • Det er viktig å melde seg på rett kode. De siste tallene skal være «3102». Se i tabell lenger nede på denne siden for å finne rett kode.  

Les mer om privatisteksamen her

Kontaktperson ved spørsmål om kurs 

Kontaktperson: Jørgen Solvik, e-post: jorgen.solvik@rogfk.no

Eksamensforberedende kurs

Eksamensforberedende kurs
Eksamenskode Kurs VO-senter Kontaktperson Form Ant. plasser Ant. timer 45 Tidspunkt
HEA3102 Helsearbeiderfaget SOTS Jone Johnsen Klasserom 15 60 Oppstart 15/2, Tirsdager veksler dag/kveld
HEA3102 Helsearbeiderfaget Bryne Øyvind Opdal Klasserom 15 60 Oppstart 15/2, Tirsdager 1700-2100
HEA3102 Helsearbeiderfaget Karmsund Ben Jerry Ellingsen Nett 15 40 Oppstart 15/2, Tirsdager 1900-2100
BUA3102 Barne- og ungdomsarbeiderfaget SOTS Jone Johnsen Klasserom 15 60 Oppstart 16/2, Onsdager veksler dag/kveld
BUA3102 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Karmsund Ben Jerry Ellingsen Nett 15 40 Oppstart 15/2, Tirsdager 2000-2200
KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Dalane Unni Skåra Haver Nett 15 40 Oppstart 15/2, Mandag og onsdag 1700-1830
YRK3102 Yrkessjåførfaget Sauda Kristin Bruknapp Nett 15 40 Oppstart 7/2, Mandag 1630-1900
LOG3102 Logistikkfaget Sauda Kristin Bruknapp Nett 15 40 Oppstart 7/2, Mandag 1900-2100
SLG3102 Salgsfaget Strand Signe Bay Schultz Nett 15 35 Oppstart 7/3, Tirsdager 1600-1900
RHO3102 Renholdsoperatørfaget Strand Signe Bay Schultz Klasserom 15 35 Oppstart 15/3, Onsdager 1700-2000
KOK3102 Kokkfaget Bryne Øyvind Opdal Klasserom 15 60 Oppstart 15/2, Tirsdager 1700-2100
KOK3102 Kokkfaget Karmsund Ben Jerry Ellingsen Klasserom 15 60 Oppstart 15/2, Tirsdag og torsdag 1700-1900
SER3102 Servitørfaget Bryne Øyvind Opdal Klasserom 15 60 Oppstart 15/2, Tirsdager 1700-2100
SER3102 Servitørfaget Karmsund Ben Jerry Ellingsen Klasserom 15 60 Oppstart 15/2, Tirsdag og torsdag 1700-1900
TMF3102 Tømrerfaget Bryne Øyvind Opdal Klasserom 15 60 Oppstart 16/2, Onsdager 1700-2100
TMF3102 Tømrerfaget Haugaland Ben Jerry Ellingsen Klasserom 15 60 Oppstart 15/2 Tirsdag og torsdag 1700-1900

 

Til toppen