Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Kurs for personer som har lang og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev. Kurset forbereder deg til Vg3-eksamen som er en del av Praksiskandidatordningen. 

Høsten 2022 tilbyr vi kurs i følgende fag 

 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Logistikkfaget
 • Salgsfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Kokkfaget
 • Servitørfaget
 • Tømrerfaget
 • I tillegg har vi noen ledige plasser i Kjemiprosessfaget på Dalane vgs. Ta direkte kontakt med gudrun.ellingsen@skole.rogfk.no dersom du er interessert 

Om kurset

 • Gratis, 40-60 timer, september-november 2022.
 • Nettkursene gjennomføres som nettundervisning, oppgaveløsning og veiledning.
 • Gir praksiskandidater en innføring i VG3-kompetansemålene, samt skriftlige øvelser som forberedelse til skriftlig eksamen.
 • Noen kurs er i klasserom på kvelds-/ettermiddagstid, mens andre er heldigitale nettkurs (se oversikt i tabell nederst).
 • Fagprøven etter denne læreplanen må være avlagt innen 31.12.2025. 
  (Til info vil eksamen i de nye læreplanene avholdes første gang våren 2023).

Hvem kan søke? 

 • Du kan dokumentere lang (4-5 år) og allsidig praksis i faget .
 • Du er permittert, arbeidsledig eller i jobb.
 • Du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidateksamen høsten 2022.   
 • Les mer om praksiskandidatordningen her

Informasjon 

 • Det må påregnes en eksamensavgift. Kandidater som er omfattet av tiltaket for permitterte og arbeidsledige vil få refundert eksamensavgiften etter gjennomført eksamen. 
 • Krav om aktivitet og involvering i faget.  
 • Det mye bruk av PC og samarbeid i grupper. Erfaring med IKT er en fordel, spesielt på nettkursene. Du må ha din egen PC.

Påmelding til kurs 

 • Du må både melde deg på både kurs og eksamen!!
 • Påmeldingsfrist til kursene: innen 15. september 2022.  
 • Etter påmeldingsfristen vil et av voksenopplæringssentrene ta kontakt med deg med mer informasjon.
 • Dersom det blir få påmeldinger kan kurset bli organisert på annen måte med lavere timetall. Søk om eksamensforberedende kurs

Eksamen for praksiskandidater 

Kontaktperson ved spørsmål om kurs

Kontaktperson: Jørgen Solvik, e-post: jorgen.solvik@rogfk.no

Eksamensforberedende kurs høst 2022

Eksamensforberedende kurs høst 2022
Kode Kurs VO-senter Kontakt- person Form Antall plasser Antall timer (á 45min) Tidspunkt
HEA3102  Helsearbeiderfaget  SOTS  Jone Johnsen  Klasserom   15  60  Oppstart 20/9. Tirsdager veksler dag/kveld. Siste samling 8/11
HEA3102  Helsearbeiderfaget  Bryne  Øyvind Opdal  Klasserom   15  60  Oppstart 20. september. Undervisning på dagtid – tirsdager fra kl. 10.00 – 13.30
HEA3102  Helsearbeiderfaget  Karmsund  Ben Jerry Ellingsen  Nett  30, 2 kurs á 15 elever  40, 2 kurs á 40 timer Onsdag kl.18:00- 20:00. Oppstart 28.september, siste samling 16.november 
BUA3102  Barne- og ungdomsarbeiderfaget  SOTS  Jone Johnsen  Klasserom  15  60  Oppstart 21/9. Onsdager veksler dag/kveld. Siste samling 16/11
BUA3102  Barne- og ungdomsarbeiderfaget  Karmsund  Ben Jerry Ellingsen  Nett  30, 2 kurs á 15 elever  40, 2 kurs á 40 timer  Onsdag kl.18:00- 21:15. Oppstart 28.september, siste samling 16.november 
KAD3102  Kontor- og administrasjonsfaget  Dalane  Unni Skåra Haver  Nett  15  40  Oppstart: foreløpig uke 39. Tirsdag/torsdager fra kl 17.00-19.00. 
YRK3102  Yrkessjåførfaget  Sauda  Kristin Bruknapp  Nett  15  40  Mandager 19.00 – 21.30 
LOG3102  Logistikkfaget  Sauda  Kristin Bruknapp  Nett  15  40  Mandager 19.00 – 21.30 
SLG3102  Salgsfaget  Strand  Signe Bay Schultz/Kari F.Lauvsnes  Nett  15  45  Oppstart uke 38. Tirsdager kl. 16.00-19.00 
RHO3102  Renholdsoperatørfaget  Strand  Signe Bay Schultz/Kari F.Lauvsnes  Klasserom  15  45  Oppstart: Uke 38. Onsdager kl. 17.00-20.00 
RHO3102  Renholdsoperatørfaget  Dalane  Unni Skåra Haver  Klasserom  15  35  Oppstart uke 38. Foreløpig tirsdag eller onsdagskveld. 18:00- 20.00. Nb! Kan forekomme endringer. 
RHO3102  Renholdsoperatørfaget  Karmsund  Ben Jerry Ellingsen  Klasserom  15  35  Tirsdager fra 16:00 – 19:00. Oppstart 20.september 
KOK3102  Kokkfaget  Bryne  Øyvind Opdal  Klasserom  15  40  Oppstart september. Undervisning på kveldstid 
KOK3102  Kokkfaget  Karmsund  Ben Jerry Ellingsen  Klasserom  15  40  Tirsdager 17:00- 21:00. Oppstart 20.09.22 
SER3102  Servitørfaget  Bryne  Øyvind Opdal  Klasserom  15  40  Oppstart september. Undervisning på kveldstid 
SER 3102  Servitørfaget  Karmsund  Ben Jerry Ellingsen  Klasserom  15  40  Tirsdager 17:00- 21:00. Oppstart 20.09.22 
TMF3102  Tømrerfaget  Bryne  Øyvind Opdal  Klasserom  15  60  Oppstart september. Undervisning på kveldstid 
TMF3102  Tømrerfaget  Haugaland  Ben Jerry Ellingsen  Klasserom  15  40  Kveldsundervisning på Haugaland vgs, 1 dag i uka, oppstart uke 38 
KJP3102  Kjemiprosessfaget  Dalane  gudrun.ellingsen@skole.rogfk.no        Få plasser, ta direkte kontakt. 

 

 

 

Til toppen