Kontakt fagopplæringen

Har du spørsmål om fagopplæring kan du ringe oss eller sende en e-post. 

Seksjon for fag- og yrkesopplæring har fått ett telefonnummer - uavhengig om en er lokalisert i Haugesund eller Stavanger.

51 51 67 50

Åpningstiden på sentralbord for fagopplæringen er: kl. 10.00 - 14.00
Du kan også sende en e-post til fagopplaering@rogfk.no 

 

Ønsker dere å ta direkte kontakt med den enkelte fagleder/rådgiver/førstekonsulent for veiledning, se kontaktliste nedenfor:

Postadresse og besøksadresse for Fagopplæringen:

Stavanger:

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger
 

Haugesund:

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune
Seksjon for fag- og yrkesopplæring
Postboks 133
5501 Haugesund

Besøksadresse:
Breidablikkgården
Kirkegata 130
5527 Haugesund

Åpningstid: kl. 09.00 - 14.30

 

Fagopplæringen er ansvarlige for å

  • godkjenne lærebedrifter og lærekontrakter/opplæringskontrakter
  • gi råd og veiledning om opplæring i bedrift
  • være en støttespiller for bedrift og lærling/lærekandidat 
  • administrere kompetanse-, fag- og svenneprøver
  • tilby kurs i fagopplæring til instruktører og faglige ledere
  • utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til bedrifter og opplæringskontor som har lærling) 
  • utstede kompetansebevis, fagbrev og svennebrev
  • arrangere fag- og svennebrevutdeling for nye fagarbeidere og svenner
Til toppen