Fagfornyelsen - Nye læreplaner LK20

Det betyr at fra 1. august 2022 skal opplæring i bedrift gis etter nye læreplaner (LK20).

Fra 01. august 2022 skal opplæring i bedrift gis etter nye læreplaner (LK20). Det gjelder for alle kontrakter på opplæring (lærekontrakter, opplæringskontrakter, fagbrev på jobb) med oppstart sommer/høst 2022.

Særløpsfagene har gyldige læreplaner fra og med august 2021. Les mer om hvilke lærefag her

De neste årene vil det bli gitt opplæring parallelt i både ny (LK20) og gammel læreplan (LK06), alt etter oppstartsdato for læretid. Det er opplæringskontor og lærebedrift som har ansvar for å gi lærlinger og lærekandidater opplæring etter riktig læreplan. Informasjon om hvilken læreplan som skal følges finnes i Vigobedrift.

Arbeidet med overgang kan være krevende, ta kontakt dersom dere har behov for veiledning fra oss.


Kontaktpersoner: 

Bedriftsoppfølging og oppfølging av læreforhold:

Magnus Heradstveit Bergøy, telefon 46 95 10 79, magnus.heradstveit.bergoy@rogfk.no


Formidling, kontraktsgodkjenning og dokumentasjon:

Christel Bachmann Barbo, telefon 94 02 44 82, christel.bachmann.barbo@rogfk.no

Nyttige lenker:

Du kan lese mer om fagfornyelsen her: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hva-er-nytt-i-lareplanverket/ 


Bedrifter kan søke godkjenning som lærebedrift etter  nytt læreplanverk

Støtte til innføring av nye læreplaner 

Hva gjelder for læreplaner og eksamener fra Kunnskapsløftet 2006 til Kunnskapsløftet 2020? 

Hvordan ta i bruk læreplanene? 

 

Kompetansepakke for innføring av nye læreplaner opplæring i bedrift

Nye Læreplaner LK20