Fagfornyelsen - Nye læreplaner LK20

Det betyr at fra 1. august 2022 skal opplæring i bedrift gis etter nye læreplaner (LK20).

Gjeldene læreplaner for opplæring i bedrift (LK06) vil snart utløpe. Det betyr at fra 1. august 2022 skal opplæring i bedrift gis etter nye læreplaner (LK20). Selv om nye læreplaner ikke er gyldige før august neste år er det allerede nå mulig å søke godkjenning som lærebedrift etter nytt læreplanverk. Vær oppmerksom på at opplæring etter nye læreplaner først kan starte august 2022. Det er likevel unntak for særløpsfagene som har gyldige læreplaner fra og med august 2021. Les mer om hvilke lærefag som allerede nå har en gyldig læreplan her

Det er fremdeles mulig å søke godkjenning som lærebedrift etter gjeldende læreplanverk (LK06). Det innebærer at lærebedriften må utarbeide ny intern opplæringsplan for å få videreført godkjenning som lærebedrift etter nytt læreplanverk (LK20). Lærebedriften vil i så fall få tilsendt en erklæring fra oss som må fylles ut og returneres. Her må lærebedriften blant annet bekrefte at intern plan for opplæring skal utarbeides, før opplæring etter ny Vg3 læreplan og Overordnet del i Fagfornyelsen (LK20) blir iverksatt.

Nye Læreplaner LK20

Nasjonale læreplaner LK06

Til toppen