Karrieresenter Rogaland: Hvem er vi? Hva tilbyr vi?

Alle over 19 år som bor i Rogaland kan få veiledning hos Karrieresenter Rogaland. Vi har kontorer i Haugesund, Stavanger og Bryne, og sammen dekker vi hele Rogaland.

På nettsiden vår finner du en lenke til et bestillingsskjema som du skal bruke om du vil ha time.

Synes du det er vanskelig å se muligheter?

Karriereveiledning skal bidra til at du lettere kan se dine muligheter der du er i livet.

Målet er at du skal bli bedre kjent med dine egenskaper, interesser, kompetanser og kunne ta gode og vel informerte valg i forhold til disse.

Se også en lengre versjon av filmen.

Informasjonsvideo om oss og vårt tilbud

Teksting til video

Hva kan vi tilby?

Du kan få veiledning gjennom fysisk møte, video, e-post eller telefon, der du vil møte en nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt.
Fysisk møte er som regel best, men på grunn av korona-situasjonen, er det bare i spesielle tilfeller vi kan tilby fysisk møte. Vi har gode erfaringer med video-samtale, telefon og e-post, disse alternativene kan også passe godt for personer med lang reisevei.

Vi tilbyr i utgangspunktet en times samtale, men om det er behov for det, kan det bli flere samtaler og/eller oppfølging via e-post og telefon. Vi kan også bruke ulike kartleggingsverktøy til å gå dypere i din prosess dersom du ønsker det.

Følg oss gjerne på Facebook
Der legger vi ut nyheter om utdanning og arbeid, og informasjon om karrieresenteret.

Hvordan foregår samtalen?

Vi vil gjerne bidra til at din prosess blir så god som mulig. I Karrieresamtalen har vi fokus på din historie. Vi utforsker dine ønsker og muligheter innenfor de rammene som du har.
Det kan være vanskelig å finne frem til informasjon om alle utdanningsmulighetene som finnes. Det kan vi hjelpe deg med.
Vi kan også komme med tips og råd angående CV og søknad. Vi vil gjerne at du tar med deg din CV til første samtale, eller sender den til veileder før timen.

Dine forutsetninger, mål og interesser er utgangspunktet for karrieresamtalen.

Forberedelser til time

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:

 • nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
 • å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
 • kunnskap og informasjon om utdanning og utdanningssystemet
 • støtte og utfordring
 • du kan invitere med deg en til inn i samtalen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
 • ønsker å undersøke forskjellige muligheter
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg 
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Før timen

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker på disse spørsmålene:

 • Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
 • Hva er det du ikke er fornøyd med?
 • Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva liker du å gjøre når du har fri?
 • Hva er du spesielt god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Velkommen til karriereveiledning!

Disse gruppene har egne tjenester

 • Elever i ungdomsskolen og i videregående skole bruker karriereveiledningstjenesten på skolen sin.
 • Elever ved voksenopplæringssentere (Karmsund vgs, Bryne vgs og SOTS) bruker karriereveiledningstjenesten på den enkelte skole og veileder tildelt fra voksenopplæringen 
 • Studenter ved høyskoler og universiteter bruker karriereveiledningstjenesten ved universitetet/høyskolen.
 • Deltakere i NAV-tiltak bruker karriereveiledningstjenesten som tiltaksarrangøren gir
 • Ungdom mellom 16 og 25 år og som ikke er i videregående opplæring kan kontakte Oppfølgingstjenesten (OT)
Til toppen