Eksamen med åpent internett i sju utvalgte fag

Fra og med våren 2018 gjennomføres eksamen i sju studieforberedende programfag med helt åpent internett. Dette har Utdanningsdirektoratet bestemt og ordningen gjelder hele landet.

Åpent internett til eksamen stenges inntil videre

Oppdatert 13.01.23: Utdanningsdirektoreatet (Udir) har bestemt at kandidater ikke lenger skal ha tilgang til åpent internett i de sju fagene som har hatt denne tilgangen tidligere. Eksamen vil bli gjennomført med begrenset nett-tilgang og med begrenset antall nettressurser.

Les mer om beslutningen på Udirs nettsider.

Ordningen gjelder for disse sju programfagene

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Hva innebærer ordningen?

 • Alle eksamenskandidater har krav på at internett er åpent og tilgjengelig.
 • Skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er fortsatt ikke tillatt.
  • Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon og er ikke tillatt.
  • Kommunikasjon med andre via samhandlingsverktøy (f.eks. i Office 365) er ikke tillatt.
 • I engelskfagene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
 • Det er fortsatt kandidatens egen kompetanse i faget som skal prøves på eksamen.
 • Eksamensoppgavene er fortsatt utformet på en slik måte at det ikke er nødvendig å ha åpen tilgang på internett eller andre hjelpemidler for å kunne besvare oppgavene.

Eksamenskandidatens ansvar

Alle som skal ta eksamen i ett av disse fagene er selv ansvarlig for lovlig bruk av internett under eksamen og kan bli tatt for fusk eller forsøk på fusk hvis man bryter reglene over. 

Forskjellen mellom fusk og plagiat

Hva er fusk?

 • Det er fusk å kommunisere med andre.
 • Det er fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.
 • I fag som har todelt eksamen, er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1.

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk:

 • Eksamen blir annullert.
 • Eleven mister standpunktkarakteren i faget.
 • Kandidaten kan tidligst kan gå opp til ny eksamen ett år etter.

Hva er plagiat?

 • Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
 • Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder, men kildene skal oppgis på en etterrettelig måte.

Konsekvensene av plagiat:

 • Stor grad av plagiat fører til at det er vanskelig å vurdere kandidatens individuelle kompetanse.
 • Dette kan føre til lavere måloppnåelse/karakter på eksamen.

Evaluering

Utdanningsdirektoratet evaluerte ordningen etter våreksamen 2018. Les mer om evalueringen i Rambølls sluttrapport til Utdanningsdirektoratet