Flere gjennomførte videregående i skoleåret 2019/2020

Elev og lærer i samtale - Klikk for stort bildeGjennomføringen er rekordhøy i videregående skoler i Rogaland, til tross for at koronapandemien førte til at siste del av skoleåret ble annerledes. Læringsmiljøet er godt og inkluderende og mobbetallene går ned.

Gode resultater til tross for et annerledes år

Avslutningen på skoleåret 2019/2020 ble annerledes og skolehverdagen ble brått endret for alle da skolene måtte stenge i mars på grunn av koronapandemien.

Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring.– Alle, både elever og lærere, fortjener honnør og takk for måten de møtte den nye hverdagen med omstillingsevne, nye undervisningsmetoder og oppfinnsomhet. Bak resultatene i Kvalitetsmeldingen 2020 ligger det mye og godt arbeid, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring.    

Dette er noen av det vi oppnådde:

  • rekordhøy gjennomføring skoleåret 2019/2020. 88,4 prosent fullførte og bestod. Økningen gjelder alle fylker, og avlysningen av eksamen kan være en årsak.
  • 80,6 prosent har fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem/seks år.
  • 5 400 har læreplass og det ble avlagt 3 685 fag- og svenneprøver i 2019
  • mange elever, lærlinger, lærekandidater og voksne har et godt og inkluderende læringsmiljø.
  • mobbetallene går ned.

Elever og lærer i undervisning - Klikk for stort bildeElever og lærer diskuterer løsningen av oppgave.Resultatene er hentet fra Kvalitetsmeldingen 2019/2020 som beskriver kvaliteten og mangfoldet i videregående opplæring i fylket vårt.

Kvalitetsmeldingen 2020 beskriver også flere temaer, som vurdering og karakterer, og kompetanseheving. Målet er at meldingen skal viser de gode resultatene i videregående opplæring, samtidig som den peker på hvordan og hva vi skal jobbe med for å utvikle oss videre.

Les hele rapporten:
Kvalitetsmeldingen 2020 (PDF, 2 MB)

Kvalitetsmeldingen 2020 for videregående opplæring (sak 148/20) ble behandlet i fylkestinget 9. desember.